Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa

Toimihenkilöiden määrä kaksinkertaistunut 40 vuodessa

Puoluekannatusmittausten yhteydessä on kysytty myös vastaajien sosioekonomista asemaa. Puolueemme kannalta perinteisen kiinnostava työntekijöiden osuus väestöstä on kaiken aikaa vähenemässä.
En tiedä mitä luokituksia eri kannattusmittausten yhteydessä käytetään, mutta oheinen tilastokeskuksen luokitus on kuvaava:
972016_103119_0.png