History
 
  Vappuna 2010Postmark
 
From:Saturday, May 1, 2010 9:33 AM +0300
Subject: Vappuna 2010 
To:


UUSI_RUUSU2.jpgVAPPUNA 2010
Hyvät Toverit!

Vietämme Vappua aikana, jossa on esillä erityyppisiä jännitteitä, jotka koostuvat pelosta, luottamuspulasta, itsekkyydestä sekä ahneudesta. Pelkoa ja haittaa ovat tuottaneet tulivuoren purkaukset, sekä ihmisten ahneuteen ja huolimattomuuteen liittyvät öljynporaus katastrofit. Luottamuspulaa puolestaan ovat kasvattaneet jatkuvasti esillä olevat hallituspuolia koskevat vaalirahoituspaljastukset.Itsekkyyttä ja tähän liittyvää ahneutta on tuonut esille työmarkkinaosapuolia edustava työnantajapuoli, tavoitteena työehtosopimusjärjestelmän purkaminen, tai
sen sitouttaminen tahtonsa mukaiseksi. Kysytään, voiko tämä olla mahdollista?

Kyllä tämä voi olla mahdollista, koska me eletään ja työskennellään ristiriitaisen kapitalistisen markkinatalouden piirissä, jonka tuloksia ja tappioita säätelevät kansainväliset tapahtumat ja niitä hinnoittelevat pääoman palkkaamat pörssimeklarit.

Kaiken tämän vastapainona meillä on työväenliike ja sen työnarvoa valvova ammattiyhdistysliike jonka voimasta ja päättäväisyydestä kulloinkin riippuu, kuinka paljon työnantajasta saadaan puristetuksi korvauksena sille myydystä työvoimasta. Osoituksena tästä on nähtävissä se, että ns. palkkakäyrä kulkee rintarinnan ammattiyhdistysliikkeen nousu- ja laskukausien mukaan.

Tiiviisti järjestäytynyt ja yhtenäinen ammattiyhdistysliike muodostaa voiman, joka itse niin halutessaan pystyy saamaan aikaan sellaisia muutoksia tässä yhteiskunnassamme, että työvoiman myynnin sijasta päästään työn tulosten oikeudenmukaiseen jakamiseen.

Hyvät Toverit!

Tilanne tänä Vappuna ei toki anna aihetta pelkästään synkkiin ta epäileviin mieteisiin. Takaiskuista huolimatta työväenliikkeen todellinen voima on selvästi nousemassa. Yhä useampi on herännyt tietoisuuteen yhteiskuntamme perusongelmista ja yhteiskuntamme muuttamisen välttämättömyydestä.

Porvariston asemat ovat edelleenkin vahvat, mutta eivät valloittamattomat. Me voimme olla varmoja siitä, että työväenliike nousee kasvuun ja voimistuu, koska yksikään muu yhteiskunnallinen liike ei kykene ottamaan itselleen työväenliikkeen tehtävää. Yksikään muu liike ei pidä ohjelmassaan yhteiskunnallisten ongelmien kokonaisuutta, eikä nojaudu niin laajaan kansainväliseen perustaan kuin työväenliike.

Hyvät Toverit!

Me tiedämme, että ihmiskunnan parhaat toiveet ja jaloimmat pyrkimykset vapauteen, edistykseen ja rauhaan keskittyvät työväenliikkeen ympärille ja saavat syvimmän ilmauksen sen ihanteissa.

Hyvää ja antoisaa Vappua!

Aaro Peuraniemi
Espoo