Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Gravitaatioteoria ja humala

Gravitaatioteoria ja humala

Pitkällisten kliinisten kokeiden jälkeen on kirkastunut yllättävä tosiseikka, jota konventionaalinen tiede ei ole vielä havainnut. Nimittäin:

HUMALATILA LISÄÄ PAINOVOIMAA!
Tämän yllättävän ilmiön on testiryhmä omakohtaisesti kokenut ja varmuuden saamiseksi yhä uudelleen ja uudelleen kokeen toistanut. Tulos on ollut aina vääjäämättä sama.

Juotaessa viinaa se nousee päähän ja aiheuttaa humalan. Humala puolestaan kaareuttaa meitä ympäröivää aika-avaruusjatkumoa niin, että maapallon painovoimakenttään syntyy paikallinen poikkeama. Jaloillaan pysyminen vaikeutuu voimakkaassa humalassa ja kun tietty raja-arvo on ylitetty, käy kahdella jalalla seisominen mahdottomaksi. Tällöin ihminen on pakotettu asettumaan nelinkontin jaksaakseen vastustaa kasvanutta gravitaatiota.

On jopa havaittu tapauksia, joissa uhri on joutunut makaamaan rähmällään lattialla pystymättä lainkaan liikkumaan. Paikallinen painovoima voi tällöin saavuttaa jopa 4-5 G:n arvon. Samoin, jos uhri vahingossa laittaa päänsä vatsalaukun painopisteen alapuolelle, niin lisääntynyt painovoima vetää vatsan sisällön lattialle. Onhan selvää, etteivät ihmisen kurkkulihakset pysty vastustamaan tällaista vetovoimaa.

Tämä ilmiö selittää myös sen, miksi isot matkustajakoneet laskeutuessaan kentälle tulevat perä alempana maahan. Tämä johtuu siitä, että koneen takaosassa matkustajat ovat koko lennon ajan kitanneet verovapaata viinaa, kun taas koneen nokassa oleva miehistö on vesiselvä. Näin aiheutuu painopisteen siirtymä ja koneen peräosan suhteellinen painonnousu. Huomattavaa on myös se, että humalaisen pilotin pudotessa koneineen se nimenomaan syöksyy kohti maata nokka edellä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa päädyttiin siihen että viina aiheuttaa aika-avaruuden kaareutumista, koska gravitaatiota ei voisi erottaa kaareutumisen vaikutuksista, niin humalatilassa oleva kulkee aina geodeettista viivaa myöten, tällöin humalainen kulkee aina suoraan, mutta ulkopuoliset tarkkailijat näkevät tämän reitin hoiperteluna. Paikallinen kaareutuminen voi mennä niin pitkälle, että humalainen kaareuttamansa avaruuden painovoimakaivoon, kuten mustan aukon tapauksessa, jolloin tapahtuu kaatumisilmiö. Ulkopuolisten tarkkailijoiden mielestä humalainen kaatuu, mutta tosiasiassa syöksyessään painovoimakaivon pohjaa kohti maanpinta tulee vastaan, johon sitten likistytään, kuten jo todettu, jopa 4-5 G:n kiihtyvyydellä.

Koska kaareutuminen on humalatilan aiheuttama, painovoima-anomaliot saattavat päättyä dramaattisesti, kun humalaista, joka pusertuu 4 G:n kiihtyvyydellä maata vasten, ravistelee ja herättelee, tapahtuu valpastumista jonka seurauksena kaareutuminen loppuu ja humalainen pystyy nousemaan ja toimimaan normaaliavaruudessa, ainakin hetkellisesti. Kaareutumisilmiöt ovat voimakkaita kun humalainen on liiketilassa, itse asiassa mitä nopeammin liikutaan sitä voimakkaammat kaareutumisilmiöt ovat. Humalaisen ollessa paikallaan painovoima-anomaliat näkyvät ympärillä olevien esineiden äkillisenä putoamisena lattialle, näin ainakin ulkopuolisen tarkkailijan mielestä, mutta kysehän on tietysti geodeettisten aivojen muuttumisesta humalaisen tajunnan läheisyydessä, jolloin lasit yms. liikkuvat näitä viivoja pitkin lattialle ja joskus jopa seinille. Koska kyse on aika-avaruuden ilmiöistä on myös aika-anomaliat tyypillisiä humalaisen läheisyydessä.

Aika kulkee hitaammin humala-avaruudessa, joten ravintolassatyypillinen ilmiö, jossa valomerkin tulo aiheuttaa hämmästystä ja epäuskoa, on selitettävissä ajan eri nopeudella humalaisenja henkilökunnan välillä, henkilökuntahan on ulkopuolisen tarkkailijan asemassa. Jos ulkopuolinen tarkkailija on kaukana humalaisen aiheuttamista aika-avaruuden häiriöistä,aikaerot voivat tulla hyvinkin suuriksi. Esimerkiksi jos humalainen soittaa kotiinsa ja sanoo tulevansa heti, voidaan havaita suuriakin aikaeroja, kuten useita tunteja tai joskus jopa useita päiviä, ennen kuin humalainen ulkopuolisen tarkkailijan mielestä on saapunut kotiinsa. Tämä näin, vaikka humalainen on lähtenyt heti ja on saapunut lyhintä geodeettista viivaa pitkin ja nopeasti omassa hitaammassa ajassaan.