Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sovrumsgolf

                                                                                              
Varje spelare skall ta med sig egen utrustning, vanligtvis en klubba och två bollar.
Spel på banan måste godkännas av ägaren till hålet.
Till skillnad från utomhusgolf skall man försöka få klubban i hålet, och hålla bollarna utanför.
För så effektivt spel som möjligt bör klubban ha ett styvt skaft.
Banägaren förbehåller sig rätten att undersöka skaftets styvhet innan spelet börjar.
Banägaren har rätt att begränsa klubbans längd för att undvika skador i hålet.
Poängen med spelet är att stöta så många gånger som möjligt, tills banägaren är nöjd och spelet är fullbordat.
Misslyckas man med detta kan man nekas tillstånd att spela på banan igen.
Det anses som dåligt uppförande att spela hålet direkt när man kommit till banan.
De mer rutinerade spelarna tar tid på sig att beundra banan, med speciell uppmärksamhet på välformade bunkrar.
Långsamt spel uppmuntras men spelare bör vara beredd på att fortsätta i snabbare takt, åtminstone temporärt, om banägaren så önskar.
Spelare varnas att nämna andra banor de spelat på, för ägaren till den aktuella banan.
Uppretade banägare har av denna anledning skadat spelares utrustning.
Spelare uppmanas att ha ordentliga regnkläder tillhands för alla eventualiteters skull.
Spelare bör försäkra sig om att deras match är ordentligt inbokad, speciellt när en ny bana spelas för första gången.
Tidigare spelare har blivit irriterade när de upptäckt att någon annan spelar på den bana som de betraktar som sin egen.
Spelare bör inte förutse att banan alltid är tillgänglig för spel.
Vissa spelare känner sig besvärade när de upptäcker att banan tillfälligt är under reparation.
Spelare råds att vara extra taktfulla i denna situation, mer avancerade spelare finner
alternativa spelsätt när så är fallet.
Spelare råds att anhålla om banägarens tillstånd innan han försöker sig på det bakre nionde hålet.
                                                        hymy.png