History
 
 Vanhempien koulutustaso vaikuttaa lapsen matemaattisiin taitoihinPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Koulutusala • Vanhempien koulutustaso vaikuttaa lapsen matemaattisiin taitoihin
 
From:Monday, December 12, 2005 10:34 AM +0200
Subject:Vanhempien koulutustaso vaikuttaa lapsen matemaattisiin taitoihin 
To:
Vanhempien koulutustaso vaikuttaa lapsen matemaattisiin taitoihin
Kasvatustieteen maisteri Piia Vilenius-Tuohimaan tuoreen väitöskirjan mukaan vanhempien koulutustaso näyttää ainakin jossain määrin antavan viitteitä lasten kielellisten ja matemaattisten taitojen kehityksestä.

Väitöksen mukaan esimerkiksi isän korkea koulutustaso on yhteydessä lapsen matemaattisiin taitoihin, äidin koulutus taas selitti lapsen kielellistä ilmaisua isän koulutustasoa vahvemmin.

Vilenius-Tuohimaan tutkimus on merkittävä muun muassa siksi, että
sosiokulttuurinen näkökulma on ollut matemaattisten taitojen tutkimuksessa ja etenkin erityispedagogisissa tarkasteluissa harvinainen, vaikka matematiikkaakin opitaan biologis-kehityksellisten lainalaisuuksien lisäksi myös kulttuurisidonnaisesti, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Vilenius-Tuohimaan väitöskirja "Vanhempien koulutustaso, lapsen kielellinen ilmaisu ja tehtäväorientaatio matemaattisten taitojen selittäjinä koulutien alussa" tarkastetaan ensi viikon perjantaina Helsingin yliopistossa.

Lähde: Tietoyhteiskunta.fi