Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: Mac OS X problem

Malte Björk writes:
Jag använder Mac OS X 10.2.1 och FirstClass Client 6.022. Alltid när datorn går i "sleep mode" bryts kontakten till FirstClass servern (Communication link failed).
Har någon något tips på hur man kommer runt detta problem?

Nån annan kan svara bättre på din fråga. Men observera att ditt klientprogram hör till FirstClass version 6 och att du som administratör för en FirstClass Server version 7 skall använda motsvarande version 7 av klientprogrammet. Andra användare än administratörer får använda äldre klientversioner.

Jukka Kivi