Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re(5): Mitš mieltš EU:n energiapaketista?Postmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Euroopan Unioni • Re(5): Mitš mieltš EU:n energiapaketista?
 
From:Saturday, January 26, 2008 5:56 PM +0200
Subject:Re(5): Mitš mieltš EU:n energiapaketista? 
To:
Cc:
Jukka Kivi writes:
Erkki Hatakka writes:
Suomen kannalta EU:n paketti on varsin ankara. Joku sanoi, että "luokan priimusta taas koulukiusataan".

Nämähän ovat EU:n demokraattisen päätöksenteon piirissä yhdessä tehtyjä ratkaisuja, ei mitään koulukiusaamista. Suomi on siellä vallan ytimessä päättämässä näistä.


Tottakai meillä on paljon parannettavaa, kunhan se tehtäisiin järkevällä tavalla. Painotuksissa näkyy nykyisen porvarihallituksen tavoitteita. Teollisuus sai luvan saastuttaa. Keskusta ja vihreät ovat valmiita Vuotoksen vesivoiman rakentamiseen.

Vihreät ovat kyllä juuri julkaisseet lausuman, että Vuotoksesta ei edes neuvotella. Miten lienee. Sen sijaan demareissa tuntuu olevan kovaakin hinkua Vuotoksen rakentamiseen. Sopii linjaan ydinvoiman kanssa.


Monenlaisia kannattamattomia uusiutuvan energian muotoja ollaan valmiit lisäämään, koska ne aiheuttavat toimeliaisuutta maaseudulle. Eikö olisi järkevää tuottaa energiaa kannattavasti ja käyttää näin säästyvät tukimiljoonat vaikka muuhun kannattavaan maaseudun tukemiseen.

Lienee kuitenkin syytä huomata, että Suomen ja muiden EU:n ydinmaiden demokraattisesti tekemä päätös pitää sisällään uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäyksen 20 prosentilla. ”Kannattava” ydinvoima ei käytä uusiutuvaa energiaa.

Jos ja kai (?) kun tavoitellaan kivihiilen käytön vähentämistä, ydinvoima ei siinä auta esimerkiksi Helsingin lämmittämisen osalta. Ellei voimalaa sijoiteta Helsinkiin, mikä ei käyne. Sehän olisi riskialtista puuhaa. Toisaalta ydinvoimalan tuottaman lämmön hallinta on niin vaikeaa, että niillä laudevesillä lämmitetään pääasiassa merivettä.

Ydinvoimasta ei ole myöskään minkäänlaiseksi ratkaisuksi liikennepolttoaineisiin.

Kenen kannalta ydinvoima, muuten, on kannattavaa? Yksi uraanin halkaisija maksaa purkukustannuksineen noin 16 000 000 000 euroa. Tässä hinnassa ei ole vielä mukana ydinjätteen loppusijoituksen kustannuksia. Eikä Suomen tulevien uraanikaivosten ympäristö- ja infrakustannuksia. Eikä itse ydinpannun infrakustannuksia. Eikä sähkönsiirtoverkon moninkertaistamisen kustannuksia. Ydinvoimalan käyttöikä on keskimäärin 22 vuotta. Yksi voimala syö siis kansantuotetta noin 727 272 727 euroa / vuosi. Sähköstä saatava tuotto menee kapitalisteille.

Eduskunnan, siis kaikkien meidän, lähtökohta on, että markkinavoimat hoitavat myös uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäyksen. Jos nämä markkinavoimat sijoittavat reippaat 700 MEUR / v ydinvoimaan, ei niillä ole enää halua (eikä rahaakaan) sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Niinpä meidän kansalaisten on avattava pussimme, että 20 prosentin lisäys uusiutuvan energian käytössä saavutetaan. Ainakaan meille ydinvoima ei ole kannattavaa.

Eikö siis olisi järkevää rakentaa alun perin kestävää, pitkäaikaista energiantuotantoa hyvin lyhytaikaisen väliaikaisratkaisun sijaan. Uusiutuvista energianlähteistä saatava hyötykin jakaantuisi vähän tasaisemmin ja jäisi suuremmalta osin kotimaahan. Kenen etuja demarit oikein haluavat ajaa?
Teollisuuden kaatuminen sähkönhinnan muutaman prosentin nousuun on puhdasta retoriikkaa. Ilmaiset päästöoikeudet korvaavat tämän monin verroin. Ei edes SAK:ssa olla niin tyhmiä, etteikö tätä tiedettäisi. Siksi on kerrassaan omituista, että SAK suoraan ja poliittisen siipensä kautta puolustaa näin voimakkaasti kansainvälisen suurpääoman etuja.

VmH