History
 
 Uusliberalistinen EU huonontaa ty÷olojaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Uusliberalistinen EU huonontaa ty÷oloja
 
From:Thursday, April 10, 2008 3:50 PM +0300
Subject:Uusliberalistinen EU huonontaa ty÷oloja 
To:

Esko-Juhani Tennilä:
Uusliberalistinen EU huonontaa työoloja

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Esko-Juhani
Tennilä sanoi Lissabonin sopimuksen jatkavan EU:n uusliberalistista peruslinjaa.
Tennilä ehdottaa, että sopimukselle pitäisi sanoa sille ei.

- EU-kansanäänestyksen alla suomalaisille luvattiin hunajavirtoja
kiisselirannoin. Nyt peräti 77 % suomalaisista on tyytymätön siihen, että
EU-jäsenyys pakottaa noudattamaan monia sellaisia normeja ja säädöksiä, joita
emme halua emmekä tarvitse, sanoi Tennilä.

Tennilä kuvasi Euroopan Unionia uusliberalistiseksi, kovaa markkinataloutta
tuottavaksi.
- Työelämässä kovaa linjaa edustaa vuokratyötä koskeva EU-direktiivi.
Viimeisimmässä versiossaan se sallisi pitää vuokratyöntekijää kuusi viikkoa
töissä Suomessa lähettäjämaan matalapalkalla. Siitä seuraisi ulkomaisen
vuokratyövoiman loputon kierrätys ja paine huonontaa suomalaisia työehtoja.

Tennilä kertoi esimerkkejä siitä, miten EU-tuomioistuin turvaa suuryhtiöiden
etujen mukaisen menon.
- Ruotsin Vaxholmin tapauksessa oli kyse latvialaisen yrityksen maksamista
matalapalkoista latvialaisille rakentajille. EU-tuomioistuin päätti, että
ruotsalaiset ammattiliitot eivät voi laillisen lakon voimin vaatia ulkomailta
tuleville työntekijöille työehtosopimusten mukaisia palkkoja ja työehtoja.

- Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestön puheenjohtaja John Monkin
johtopäätös on, että Lissabonin sopimus ei riitä turvaamaan ay-liikkeen
oikeuksia. Siksi sopimusta on ennen lopullista ratifiointia täydennettävä
"sosiaalisella lausekkeella". Vasemmistoliitto jakaa Euroopan ammattiliittojen
keskusjärjestön näkemyksen.

Lissabonin sopimuksen myötä verokilpailu EU:ssa tulee jatkumaan ja syömään
hyvinvointivaltioiden pohjaa. Samalla suurten valtioiden valta EU:ssa kasvaa.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää huolettaa myös EU:n militarisointi.
- Lissabonin sopimukseen on päässyt vaatimus siitä, että jäsenmaiden on
lisättävä varustelumenojaan. EU:ssa on vahvoja voimia, jotka haluavat että
asevaraista maailmanhallintaa harjoittaa jatkossa "jenkkisheriffin" rinnalla
myös "eurosantarmi", sanoi Tennilä.

- Vasemmistoliitto haluaa, että EU on "toisenlainen" ja satsaa turvallisuutta
tosiasiassa uhkaavan köyhyyden ja kurjuuden poistamiseen planeetaltamme. Se
edellyttää YK:lle annetun ja moneen kertaan vahvistetun kehitysaputavoitteen
toteuttamista EU:n jäsenmaissa, Suomi mukaan luettuna.

- Lissabonin sopimukseen otettua ilmastomuutoksen torjuntaa pidämme tärkeänä.
Unioni ei kuitenkaan ole johdonmukainen. Maataloutta keskitetään EU:n
päätöksillä keskiseen Eurooppaan, mikä tulee lisäämään elintarvikkeiden
rekkakuljetuksia ja sitä myöten päästöjä. Ekologisesti kestävää on tuottaa
ruoka likellä.

Lisätiedot: Esko-Juhani Tennilä 050 511 3168

Koko puhe luettavissa sivuilta:
__________________________