History
 
 vas ja vas-ay-ryhmäPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • vas ja vas-ay-ryhmä
 
From:Thursday, January 15, 2009 12:51 PM +0200
Subject:vas ja vas-ay-ryhmä 
To:
Vasemmistoliiton tiedoteSuomeen kolmen kärjen työpaikkojen pelastusohjelma

Vasemmistoliitto ja ay-liikkeen vasemmistoryhmä esittävät kolmen kärjen työpaikkojen pelastusohjelmaa. Sen avulla Suomessa voidaan pelastaa 120 000 työpaikkaa ensi ja tänä vuonna. Näin estetään joukkotyöttömyyden synty ja laman kääntyminen itse itseään ruokkivaksi noidankehäksi.

Kolmen kärjen työpaikkojen pelastamisohjelma pitää sisällään seuraavat kohdat:

1)      Kotimaisen kysynnän elvytys julkisen kulutuksen ja investointien avulla

Julkista kulutusta ja investointeja on lisättävä muun muassa rakentamalla lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, aloittamalla julkisten rakennusten laaja korjausrakentaminen, vauhdittamalla tie-, raide- ja meriväyläinvestointeja ja korottamalla kuntien valtionosuuksia. Jos nyt ei ryhdytä nopeisiin toimiin, ensi kesänä saattaa jopa yli 50 000 rakentajaa olla työttömänä.

2)      Yritysrahoituksen turvaaminen

Yritysten luotonsaannin helpottaminen on turvattava mahdollisimman nopeasti ministeri Tanskasen esittämien linjauksien mukaisesti.

3)      Voimakas panostus työvoimapolitiikkaan ja koulutukseen

Työvoimapolitiikkaa ja koulutusta on parannettava kannustamalla yrityksiä kouluttamaan työntekijöitään lomautusten ja irtisanomisten sijasta. Myös valtiovallan työvoimapolitiikan on oltava aktiivista ja edesauttaa vasta työttömäksi jääneiden ohella myös pitkäaikaistyöttömien työnsaannissa. Työllistymistä tukevia täsmätoimia tarvitaan varsinkin korkean työttömyyden vaivaamilla paikkakunnilla.

Työpaikkojen pelastamistoimiin ryhtyminen on välttämätöntä, koska Vanhasen hallitus on vähätellyt ja jahkaillut talouden elvyttämistä. Lisäbudjetti, joka annetaan tammikuun lopulla, on yhdestoista hetki käynnistää julkisen sektorin elvytystoimet. Esimerkiksi Saksan hallitus on vastikään ryhtynyt mittavaan elvytykseen.  

Vasemmistoliitto ja ay-liikkeen vasemmistoryhmä haastavat pääministeri Vanhasen tilille niistä sinällään myönteisistä kymmenien miljardien elvytyspuheista, jotka sisältyivät hänen keskiviikkona esittämäänsä työllisyys- ja tulevaisuusohjelmaan. Jos sanoilla ei ole katetta, nyt ei ole varaa heitellä ilmaan miljardilupauksia, etenkään jos valtio ei itse budjettipolitiikassaan tee konkreettista elvytysaloitetta tammikuussa. Elvytykseen on ryhdyttävä välittömästi ja sitä on suunnattava vahvasti myös julkisten palveluiden, varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden, aitoon perusparannukseen. Tulevaisuuselvytystä on myös sosiaalietuuksien tason selkeä nostaminen.

Vasemmistoliitto esitti joulukuussa kahden miljardin suuruista elvytystä kotimaiseen kysyntään. Kolmen kärjen työpaikkojen pelastamisohjelma nostaa esille erityisesti myös työvoima- ja koulutuspoliittisten toimien merkittävyyttä.

Vasemmistoliiton työntekijät ja ay-liikkeen vasemmistoryhmä kokoontuivat keskiviikkona ja torstaina Kuopiossa.