History
 
 Pohjolan punavihreštPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Pohjolan punavihrešt
 
From:Monday, February 9, 2009 3:41 PM +0200
Subject:Pohjolan punavihrešt 
To:
Pohjolan punavihreiden puolueiden allianssi NGLA, Reykjavik 6. - 7.2.Pohjolan punavihreiden puolueiden (NGLA) allianssi : Tarvitaan demokraattisempi rahoitusmarkkinajärjestelmä

Tämän päivän finanssikriisi ja rahoitusmarkkinoiden romahdus Yhdysvalloissa, Islannissa ja monissa muissa maissa merkitsee maailmanlaajuisen finanssiarkkitehtuurin perustan pettämistä. Kyse on ennen muuta siitä, että uusliberalismi ja rahoitussektorin äärimmäinen vapaus ovat nyt ajautuneet vararikkoon.

Rahoitusmarkkinoiden pohjan pettäminen on vakava haaste meille punavihreille. Se saattaa kuitenkin avata väyliä uuden rahoitusmarkkina-arkkitehtuurin ja uudenlaisten sosiaalis-taloudellisten rakenteiden aikaansaamiseen. Meidän tavoitteenamme on maailmantalous, joka perustuu hyvinvointiyhteiskunnalle ja sosiaaliselle valintataloudelle ja jossa ilmasto- ja ympäristöarvot ovat keskeisellä sijalla. Kansainvälistä valuuttajärjestelmää on muutettava perin pohjin ja estettävä viime vuosikymmeninä vallalla ollut mahdollisuus pääomien täysin vapaaseen kansainväliseen liikkuvuuteen.

Pohjoismaiden punavihreät puolueet tekevät työtä rakentaakseen demokraattisemman rahoitusmarkkinajärjestelmän, joka

-       sallii lainojen saannin järkeviin kohteisiin;

-       suojaa kansalaisia, piensäästäjiä ja pk-yrityksiä takuujärjestelyin, lisäämällä avoimuutta sekä maksujärjestelyjen läpinäkyvyyttä ja tehostamalla ahneutta rajoittavia toimenpiteitä;

-       määrittää kansainväliset säännöt rajat ylittäville pääoman liikkeille, rajat ylittäville konkursseille ja puuttuu kansainvälisiin "veroparatiiseihin";

-       toteuttaa toimivan globaalin rahoitusmarkkinavalvonnan ja -tarkastuksen;

-       kehittää globaaleja sääntöjä sekä vero- ja muita työkaluja estämään valuutoilla ja pääomilla tapahtuva ylikansallinen keinottelu;

-       toteuttaa kansainvälisille valuuttatransaktioille säädetyn siirtomaksun tai -veron (esim. Tobin-vero);

-       toteuttaa osake- ja pääomakaupoille säädetyt pelisäännöt, jotka estävät pääomasektoria kasvamasta liian suureksi suhteessa reaalitalouteen.

Pohjolan punavihreät tekevät töitä talouden uudelleen rakentamisen eteen kansallisesti, kansainvälisesti ja globaalisti. Finanssikriisiin ja talouden taantumaan on vastattava ekspansiivisella finanssipolitiikalla. Talouskasvua elvyttävin rahoituspaketein on piristettävä investointeja ja työllisyyttä sekä estettävä sosiaalisen eriarvoisuuden syntyminen niin naisten kuin miesten kohdalla.

Finanssikriisi haastaa meitä lisäämään ponnistelujamme maailman ilmastokriisin voittamiseksi. Siten luodaan parhaat mahdollisuudet myös finanssikriisin kestävälle ratkaisemiselle. Ilmastokriisi on säilytettävä kansainvälisen agendan kärjessä, ja Pohjolan punavihreät puolueet kannustavat Pohjoismaita aktiivisesti kannattamaan YK:n ympäristöohjelman (UNEP) kehittämistä Globaaliksi Vihreäksi "New Dealiksi".

Pohjolan punavihreät puolueet ovat Islannissa pitämissään kokouksissa ryhtyneet yhteistyöhön saadakseen aikaan punavihreitä vastauksia finanssikriisiin. Tähän yhteistyöhön osallistuvat myös Norjan ja Islannin valtiovarainministerit.

Steingrimur Sigfusson, valtiovarainministeri, puheenjohtaja, VG-Islanti
Kristin Halvorsen, valtiovarainministeri, puheenjohtaja, SV-Norja
Villy Søvndal, puheenjohtaja, SF-Tanska
Lars Ohly, puheenjohtaja, V-Ruotsi
Martti Korhonen, puheenjohtaja, VAS-Suomi