History
 
 Työtä jaettavaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Työtä jaettava
 
From:Wednesday, April 22, 2009 2:59 PM +0300
Subject:Työtä jaettava 
To:
Vasemmistoliiton puoluehallitus: Työtä jaettava työttömyyden vähentämiseksi

Vasemmistoliiton puoluehallituksen mielestä työtä on jaettava työttömyyden vähentämiseksi. Hallituksen on haastettava työmarkkinajärjestöt mukaan kehittämistalkoisiin. Nyt on vakavasti arvioitava työajan lyhentämistä työttömyyden helpottamiseksi. Ensimmäisenä askeleena on lopetettava palkattomien ylitöiden tekeminen.

On selvitettävä, voitaisiinko Suomessa soveltaa saksalaista lyhennetyn työajan mallia. Mallissa valtio osallistuu kustannusten korvaamiseen, jos yritys irtisanomisen tai lomauttamisen sijasta pitää työntekijänsä töissä tekemässä lyhennettyä työaikaa. Malliin voitaisiin meillä liittää mahdollisuus työntekijöiden koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen vapautuneella työajalla.

Suomessa on viime laman ajalta olemassa laki osa-aikalisästä, jota pitää käyttää tehokkaammin ja kehittää edelleen. Osa-aikalisä mahdollistaa ansiomenetyksen korvauksen maksamisen työllisyysvaroista työntekijälle, joka siirtyy vapaaehtoisesti kokoaikatyöstä määräaikaiseen osa-aikatyöhön. Työnantajan on palkattava näin vapautuvaan työhön yli 55-vuotias pitkäaikaistyötön.

Työtä jakamalla ja työntekijöiden koulutukseen panostamalla voidaan parantaa myös työssäjaksamista. Tähän liittyvät suomalaisen työelämän ongelmat tulivat julkisuuteen hallituksen yrittäessä nostaa eläkeikää kahdella vuodella. Vasemmistoliitto käsittelee työhyvinvointia tarkemmin vaikuta.org - nettisivustollaan.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen mielestä myös lomautettujen asemaa on parannettava. On kehitettävä määräaikaisia erikoisjärjestelyjä, joiden avulla yritykset ja työvoimaviranomaiset voivat yhdessä käynnistää lomautettujen ammattitaitoa lisäävää koulutusta.

Lisäksi tarvitaan erityistoimia työttömien ja työttömyysuhan alla olevien työntekijöiden auttamiseksi. Aktiivisen työllistämisen toteuttamiseksi työllisyysmäärärahat tulee irrottaa valtion kehysbudjetoinnista ja määrärahojen taso on korotettava vastaamaan kasvavaa työllistämisen tarvetta.