History
 
 Korhonen päivähoidostaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Korhonen päivähoidosta
 
From:Sunday, April 26, 2009 8:11 PM +0300
Subject:Korhonen päivähoidosta 
To:


Puheenjohtaja Martti Korhonen

Martti Korhonen: Päivähoito kuntoon rahalla ja lainsäädännöllä
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Martti Korhosen mukaan nyt tarvitaan lainsäädäntöä päiväkotien ryhmäkokojen pienentämiseksi.
Lisäksi hallitukselta on Korhosen mukaan tultava vetoapua kuntien varhaiskasvatuksen määrärahoihin.

- Unicefin raportin mukaan Suomen varhaiskasvatusjärjestelmään käyttämä bkt-osuus on vähentynyt vuoden 2003 1,3 prosentista yhteen prosenttiin. Suunta on käännettävä. Nyt tarvitaan vauhtia päivähoitolain uudistamiseen ja korvamerkittyä rahaa päiväkotien resurssien turvaamiseksi. Lapsilla on oltava oikeus olla lapsellisia edes päivähoidossa, eikä rajoittaa heidän kasvamistaan aikuisten maailman kovilla pelisäännöillä, Korhonen sanoo.

- Päivähoitolakiuudistus on kyllä kirjattu hallitusohjelmaan, mutta hanke ei ole edennyt. Onko lain uudistamisesta luovuttu sen takia, että se olisi edellyttänyt hallitukselta lisäpanostusta kuntien sosiaalitoimeen?, kysyy Korhonen.

- Ryhmäkokojen pienentämisen sijaan hallitus on pontevasti käynyt normitalkoisiin, joiden tavoitteena on väljentää nykyisiä sääntöjä ja suosituksia joilla pyritään pitämään lapsiryhmät pieninä.

Korhosen mukaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden säätäminen on lisännyt päivähoitopalvelujen tarvetta, mutta samaan aikaan päivähoidon voimavaroja on vähennetty.

- Taloustaantumassa kärvistelevät kunnat etsivät nyt rahapulassaan halvimpia mahdollisia ratkaisuja, jotka merkitsevät suuria ryhmäkokoja, palveluiden ulkoistamista ja painetta henkilöstölle.

Lasten lisäksi ylisuurista ryhmistä kärsii Korhosen mukaan päiväkotien henkilökunta.

- Moni alan ammattilainen väsyy työtaakkaan ja siirtyy muihin tehtäviin. Tämä on ongelmallista, sillä päiväkodeissa on jo nyt puutetta koulutetusta henkilökunnasta.