History
 
 Hallitus ja vihreät......Postmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Hallitus ja vihreät......
 
From:Sunday, April 26, 2009 8:13 PM +0300
Subject:Hallitus ja vihreät...... 
To:
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie:

Hallitus ja vihreät ajavat kiivainta ydinvoiman lisärakentamista


Ydinenergian hinta on painettu alas ympäristön kustannuksella. Ydinvoima muuttuisi nopeasti kannattamattomaksi jos voimayhtiöt joutuisivat kattamaan kaikki uraaninlouhinnan ja ydinjätteiden ympäristövaikutukset. Päästökaupasta johtuvat ansiottomat windfall-voitot vääristävät tilannetta ydinvoimayhtiöiden eduksi entisestään.

Lisäydinvoima tukahduttaa uusiutuvan energian kasvun. Tämän luulisi ymmärtävän myös entisen ydinvoiman vastustajan, pääministeri Matti Vanhasenkin (kesk.).

Tuulivoimalle luvattu syöttötariffi ei riitä epäreilun tilanteen korjaamiseksi.

Ydinvoimayhtiöitä on uskallettava verottaa ja niiden on vastattava täysimääräisesti omista saasteistaan.

Tänään Helsingissä järjestetään klo 13 alkaen mielenosoitus, jossa ympäristö- ja opiskelijajärjestöt vaativat ydinvoiman tilalle riittäviä päästövähennyksiä ja uusiutuvaa energiaa. Huomenna 26.4. on Tshernobylin onnettomuuden vuosipäivä.

Ydinvoiman nielleet vihreät ovat irtautuneet hallituskipeydessään hämmästyttävän kauaksi ympäristöliikkeistä. Kuka olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, että kaikkien aikojen kiivainta ydinvoiman lisärakentamista puuhataan vihreiden siunauksella?

EU-komissio on kiinnittänyt huomiota Itämeren hyödyntämättömään tuulivoimapotentiaaliin. Pohjoismaiden Neuvoston vasemmistososialistinen vihreä ryhmä on esittänyt valtavien tuulipuistojen rakentamista Itämereen. Niitä voitaisiin sijoittaa Pohjanlahteen Suomen ja Ruotsin välille tai Suomenlahteen Suomen, Viron ja Venäjän välille.

Ydinvoimaan tukeutumalla menetetään tuhansia työpaikkoja, joka näiden alojen kasvu Suomeen tuottaisi. Tuuliteknologiaa myyviä yrityksiä olisi Suomessa paljon. Olkiluodon ydinvoimahankkeen kaikki keskeiset urakat ovat sen sijaan menneet ulkomaisille yhtiöille.

Tanskassa ydinvoima on lailla kielletty. Tanskan tuulivoimateollisuus työllistää yli 20 000 ihmistä ja tuottaa puolet kaikista maailman tuuliturbiineista. Tuulivoimaa tuotetaan siellä jo nyt enemmän kuin minkä Suomen hallitus on asettanut pitkän aikavälin tavoitteekseen.