History
 
 Rohkeaa työllisyyselvytystäPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • Rohkeaa työllisyyselvytystä
 
From:Tuesday, April 28, 2009 7:55 PM +0300
Subject:Rohkeaa työllisyyselvytystä 
To:
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen
 
Rohkea työllisyyselvytys on paras lamalääke
 
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen esittää Vanhasen hallitukselle talouspolitiikan kurssin muutosta, jotta talouslamasta päästäisiin mahdollisimman pienin kustannuksin. Tiistaina Helsingissä puhuneen Korhosen mielestä rohkea työllisyyselvytys on paras lääke talouslaman torjunnassa.
 
- Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa työttömyysasteen nousevan ensi vuonna jo 10 prosenttiin.
Nyt on tärkeää, että emme anna työttömyyden kehittyä pitkäaikaiseksi kuten 1990-luvun lamassa tehtiin. Olemme laman päätyttyä paljon helpommassa tilanteessa, jos painamme työttömyysluvut nyt alas tehokkaalla elvytyksellä, Korhonen sanoi.
 
- Talouspolitiikalle on annettava uusi suunta ja uusi sisältö. Veroelvytys ei tehoa kysyntälamaan, vaan tarvitaan työllisyyselvytystä. Lamasta selvitään työllistämällä, Korhonen korosti.
 
- Ekonomistit ovat arvioineet, että julkisten investointien tai julkisen kulutuksen kautta tapahtuva elvytys nostaa bruttokansantuotetta ½ prosenttiyksikköä enemmän kuin verojen kautta tapahtuva elvytys. Vallitsevassa lamassa tämä on merkittävä ero, Korhonen huomautti.
 
Panostaminen julkiseen talouteen helpottaa Korhosen mielestä myös kriisin jälkeen tapahtuvaa tarvetta julkisen talouden tasapainottamiseen ja julkisen velan lyhentämiseen.
 
Merkittävin elvytyksen kohde on Korhosen mielestä kuntatalous.
 
- Jotta kunnat pystyvät tuottamaan niille kuuluvat hyvinvointipalvelut ilman velkataakan hallitsematonta kasvua ja kuntaverojen rajuja korotuksia on hallituksen suunnattava kunnille suoraa tukea, Korhonen vaati.
 
- Talouskriisi on suuri haaste, mutta ilmasto- ja ympäristökriisi on vielä suurempi. Siksi työllisyyselvytyksessä on voimakkaasti painotettava vihreätä elvytystä.
 
- Lama antaa aihetta myös nostaa esille yhteiskunnallisia perusarvoja: ahneuden tilalle on saatava oikeudenmukaisuutta ja kulutusihannoinnin tilalle kestävää kehitystä.