History
 
 EU:n säädettävä verotukselle minimitasotPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • EU:n säädettävä verotukselle minimitasot
 
From:Wednesday, May 13, 2009 3:12 PM +0300
Subject:EU:n säädettävä verotukselle minimitasot 
To:

Vasemmistoliiton puoluehallitus

EU:n säädettävä verotukselle minimitasot

Vasemmistoliiton puoluehallituksen mielestä EU:ssa on tehtävä yhteisiä veroratkaisuja laman voittamiseksi ja oikeudenmukaisemman tulonjaon toteuttamiseksi.

EU:n jäsenmaiden on luotava riittävät minimitasot verotukseen. Näin voidaan luoda liikevoitoille, pääomatuloille ja suurille omaisuuksille yhdenmukainen verokohtelu EU:n alueella.

Vasemmistoliiton mielestä EU:n jäsenmaat eivät voi yksin ratkaista syntyneitä talousongelmia, jotka ovat aiheuttaneet laman. Kesäkuun vaaleissa valittavan parlamentin on välittömästi aloitettava minimitasojen luominen verotukseen. Uuden parlamentin on kuunneltava omantunnon ääntä ja kiellettävä veroparatiisit ja puututtava Euroopassa yleistyneisiin tasaverojärjestelmiin sekä muuhun epäterveeseen verokilpailuun.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen mielestä veropolitiikalla on rohkeasti tasattava tulonjakoa. Näin voidaan siirtää kasinotalouden ja suurituloisille annettujen verohelpotusten aikakaudella rikkaille kertyneitä epäterveitä pääomatuloja takaisin pieni- ja keskituloisille. Muussa tapauksessa lama pitkittyy ja velkadeflaatio voi puhjeta Euroopassa.  

Eurooppalainen veropoliittinen koordinaatio helpottaa myös julkisen talouden velkaantumisongelman hoitoa. Jottei vahva euro tuhoa unionin talouksia, on julkisen sektorin puututtava talouteen aiempaa voimakkaammin. Talousongelmien ratkaisemiseksi on laajennettava veropohjaa ja kerättävä veroeuroja varsinkin niiltä, jotka eniten hyötyivät viime vuosien huippusuhdanteista.

Vasemmistoliitto edellyttää EU:lta aktiivisia toimia myös ylikansallisten veroratkaisujen aikaansaamiseksi. Myös Euroopan ulkopuolella olevat veroparatiisit tulee sulkea ja globaali keinottelu panna kuriin ylikansallisilla mekanismeilla kuten pääomaliikkeiden veroilla tai pörssiveroilla.