History
 
 hieman eduskunnastaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vasemmistoliitto • hieman eduskunnasta
 
From:Monday, September 14, 2009 7:06 AM +0300
Subject:hieman eduskunnasta 
To:
 

TYÖKYVYTTÖMÄN PALUU TYÖHÖN

 

Vasemmistoliitto esitti täysistunnossa parannuksia hallituksen esitykseen, joka koski työkyvyttö män töihin paluun helpottamista. Hallituksen kannan mukaan eläkkeellä oleva voisi ansaita enintään 60 prosenttia aiemmasta ansiosta vähintään kuitenkin 600 euroa ilman, että eläkkeen maksu keskeytettäisiin. Työhön paluuta yrittävällä olisi kahden vuoden ajan mahdollisuus palata takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle. Vasemmistoliiton ryhmä ehdotti rajoiksi 700 euroa ja viisi vuotta.

 

Tiistain istunnon lähetekeskustelussa oli useita hallituksen esityksiä mm. joukkoliikennelaki ja kiinteistöveron korottaminen. Niissä kunnissa, jotka nyt perivät kiinteistöveroa alarajan mukaan, veroa joudutaan nostamaan. Niille kunnille, jotka nyt perivät lain salliman enimmäismäärän kiinteistöveroa, tarjotaan mahdollisuus sen korottamiseen. Nämä muut lait palaavat aikanaan valiokunnista.

 

 

IHMISOIKEUSSELONTEKO

 

Vasemmistoliiton ryhmäpuheen pitänyt Minna Sirnö otti esille puheiden ja tekojen ristiriidan.

– Vanhasen Suomessa ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Toisten oikeuksia vain kunnioitetaan poliittisessa päätöksenteossa enemmän kuin toisten. Miten muuten on selitettävissä, että Vanhasen valtakunnassa lukkojen taakse suljettuja vanhuksia sidotaan sänkyihin, että säilöönottokeskuksessa pidetään 0-18-vuotiaita lapsia vankilamaisissa olosuhteissa, että Vanhasen valtakunnassa leipäjonot pidentyvät räjähdysmäisesti ja ihmiset jäävät ilman tarvitsemaansa hoitoa, että Vanhasen valtakunnassa 121 naista kuolee vuosittain lähi- ja parisuhdeväkivallan uhreina, ja samaan aikaan suoja- ja turvakotien verkostoa puretaan jopa ministerien omilla paikkakunnilla?

 

 

VANHUSHUOLLON PUUTTEISTA

 

Torstaina oppositioryhmät sopivat välikysymyksestä. Se tehdään ensi viikon perjantaina, jolloin hallituksella on kaksi viikkoa aikaa vastata siihen.

 

Kyselytunnilla Vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie otti esille vanhusten huollon ongelmat, joita lääninhallitusten selvitykset olivat tuoneet esille ja vaati lisää rahaa kunnille. Merja Kyllönen mielestä on surullista huomata, ettei vanhusten ja ikäihmisten asema ole meillä suinkaan ykkösroolissa. Rakentaja- ja raivaajasukupolvi on jäämässä pian huutolaisen asemaan. Kari Uotila kysyi pääministeriltä, kumpi on tärkeämpi: kunnallisen itsehallinnon koskemattomuus vai se, että kansalaiset saavat perusoikeuksiinsa kuuluvat palvelut laadukkaina riippumatta siitä, missä kunnassa sattuvat asumaan. Pääministeri ei antanut tähän selvää vastausta.

 

Kyselytunnin toisena aiheena oli valtion kokonaan omistamien Destian ja Labtiumin sekä valtioenemmistöisen Raskoneen myyminen. Kokoomuksen ministeri Häkämies muistutti sosialidemokraatteja siitä, että edellinen hallitus jossa demarit olivat mukana, oli yksityistänyt 5 miljardilla eurolla, mutta nykyinen vasta alle yhdellä miljardilla. Vasemmistoliiton Martti Korhonen piti näiden yhtiöiden yksityistämistä puhtaasti ideologisena. Esko-Juhani Tennilä ilmaisi tyytyväisyytensä, että sosialidemokraatit olivat muuttaneet kantansa kielteiseksi yksityistämiseen.

 

Hallituksen esitys ampuma-aselain muutoksiksi tuli lähetekeskusteluun. Vasemmistoliiton Markus Mustajärven mielestä poliisille ei pidä antaa oikeutta tulla kotiin tarkastamaan, säilyttääkö luvan saanut asetta asianmukaisesti. Annika Lapintie puolestaan esittää lain tiukennusta niin, että käsiaseisiin ei yksityishenkilöille myönnettäisi lupia lainkaan vaan luvan voisi saada vain ampumaseura. Aloitteen mukaan olemassa olevat yksityishenkilön luvat peruuntuisivat viiden vuoden kuluessa.

 

 

PERJANTAINA TUNNIN VÄITTELY LISÄBUDJETISTA

 

Vasemmistoliitto oli vaatinut toista lisäbudjettia ennen kesää, jotta työllisyystoimiin saataisiin lisää rahaa. Hallitus toi sen kuitenkin eduskuntaan vasta nyt syyskuussa ja työllisyysrahaa siinä oli vain nimeksi.

 

Sen sijaan hallitus esittää valtion kokonaan omistamien Destian ja Labtiumin yksityistämistä ja valtionenemmistöisen Raskoneen yksityistämistä. Näistä merkittävin on maarakennusalan yritys Destia.

 

Väittelyssä lisätalousarviosta päävastuun kantoi Vasemmistoliiton ryhmästä puolueen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

 

 

ENSI VIIKOSTA

 

Ensi viikon istunnot sujuvat vuoden 2010 talousarvion merkeissä.

 

Tiistaina 15.9. budjetin esittelee valtiovarainministeri Katainen ja sen jälkeen on eduskuntaryhmien puheenvuorot. Niihin Katainen vastaa ja käydään pidempi väittelykierros. Keskiviikon istunto alkaa poikkeuksellisesti jo kello 10, mikä vaikuttaa valiokuntien kokoontumiseen. Istunnon aloittaa pääministeri puheenvuorollaan. Myös torstain istunto alkaa kello 10. Nämä istunnot päättyvät noin kello 22. 

 

Tiistaista alkaen muut ministerit käyttävä t omat alansa puheenvuoron illan mittaan. Ja tällaista puhetta seuraa aina puolen tunnin väittelykierros.

 

Kuntajakolaki ehtii lähetekeskusteluun tiistaina 22.9.

 

(ESn)