Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re(2): Hoitotakuun tulo ja Soininvaara/HyssäläPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vihreät • Re(2): Hoitotakuun tulo ja Soininvaara/Hyssälä
 
From:Friday, December 17, 2004 4:18 PM +0200
Subject:Re(2): Hoitotakuun tulo ja Soininvaara/Hyssälä 
To:
Cc:
Jukka Kivi, Keskiviikko, Joulukuu 15, 2004 klo 1:30 ip.  kirjoitti:
>
>Tunnen terveysalan toimintaa hyvin heikosti. Olen ymmärtänyt, että
>hoitotakuu olisi nimitys palvelun laatjärjestelmälle, jossa mm. hallitaan
>jononmuodostusta erilaisiin palveluihin. Jos niin on, voisi järjestelmän
>mitoittaa toimivaksi resurssien mukaan. Otettaisiin mukaan tietty
>valikoima palveluja ja määriteltäisiin tietyt hyväksyttävät jonotusajat
>ja jonojen pituudet. Kun järjestelmä aloitettavalla ambitiotasolla toimii
>hyvin, lisättäisiin takuun piiriin kuuluvaa palveluvalikoimaa ja
>nopeutettaisiin jonojen käsittelyä. Voisiko se toimia näin?
>
>Jukka Kivi

Hoitotakuun lopputavoitetta en kyseenalaista, on hyvin tärkeää että potilaat saavat hoitoa ajoissa. Ongelmana on se, että mikäli säännökset ovat yhtäkkiä liian tiukat ja kunnat joutuvat ostamaan yksityiseltä taholta hallitsemattomasti palveluja niin, ettei omien palveluiden kehittämiseen jää varaa, pitkäaikainen lopputulos on kyllä hoitoon pääsyn kannalta erinomainen mutta palvelun laadunhallinta on vaikeaa, samoin moniammatillinen yhteistyö. Tuotetut palvelut saattavat osoittautua pitkällä tähtäimellä huonoksi hinta-laatusuhteeltaan; en sano, että yksityisten palvelujen laatu olisi huonoa, tarkoitan että tällä hetkellä ainakaan kunnallisen ja yksityisen tahon välinen yhteistyö on hankalaa. Palvelun laatu koostuu kokonaisuudesta.

Tuen yksityisten palvelujen olemassaoloa kunnallisten rinnalla ilman muuta, mutta samalla kunnallisten palvelujen perusta ja kokonaisuus tulee olla korkealaatuinen ja henkilöstö hyvinvoinvaa.

Järjestelmän mitoitus toimivien resurssien mukaan on yksi vaihtoehto, en ole sellaisesta vain kuullut puhuttavan julkisuudessa. Tällöin hoitoonpääsyrajojen olisi ilmeisesti joustettava realististen mahdollisuuksien mukaan mutta tavoiteltava sovittuja rajoja? Tällöin vältyttäisi potilaiden valitusten tulvalta.