History
 
 Vihreät ja viinitPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Vihreät • Vihreät ja viinit
 
From:Wednesday, June 5, 2013 12:17 PM +0300
Subject:Vihreät ja viinit 
To:
Vihreät ja viinit

Vihreät esittävät mietojen viinien ulosmyynnin sallimista ravintoloista. Monopoli on todettu tehokkaimmaksi alkoholihaittojen torjujaksi korkean hinnan ohella. Nyt monopoli esitetään purettavaksi viinien osalta. Tällöin yli puolet kulutuksesta, eli kaikki miedot juomat olisivat monopolin ulkopuolella. Vihreät eivät ole harkinneet esitystään aivan loppuun saakka.

Ravintolat voivat olla auki aamusta klo yhdeksästä aamuyöhön klo 04:ään. Viiniä voisi vähittäismyydä siten ulos 19 tuntia vuorokaudessa - myös sunnuntaisin.

Vähittäismyynnissä ei alkoholi saa myydä päihtyneelle. Ravintolassa vain ensimmäinen paukku myydään useimmiten selvälle, sen jälkeen hän on alkoholin vaikutuksen alainen. Periaatteessa yhdellekään ravintolassa alkoholia nauttineelle, ei voisi vähittäismyydä alkoholia ellei alkoholilakia muuteta ja päihtyneelle myynti sallita. Tätä ilmeisesti Vihreät nyt esittävät, jotta heidän esityksensä toteutuisi.

Aiemmin on esitetty jossain muualla käytössä olevaa järjestelmää, että ravintolan asiakas saa pullon kotiin mukaansa. Tällöin on kyseessä yleensä ruoan kanssa nautittu laatuviini. Meillä tarvetta esiintyy silloin kun on riittävän päissään, ettei kontrolli enää pelaa ja pitää saada lisää ravintolan sulkiessa ovensa. Tällöin ravintoloiden aukioloaikojen säätely menettää merkityksensä. Niiden tarkoitus on lopettaa ympärivuorokautinen juominen.

Esityksessä ei määritellä sanaa ”ravintola” vaan käytetään yleismerkityksessä, joten vihreiden esityksen voi olettaa tarkoittavan myös viinien myynnin sallimista keskiolutravintoloissa, joissa valvonta on heikointa ja asiakasaines kosteinta.

Kun Alkon viiniä myyviä myymälöitä on n. 350, niin kaikkia ravintoloita on lähes 8500.  Jakeluverkoston laajennus on yhtä raju, kuin vähittäismyynnin myyntiaikojen laajennus aamuyöhön. Ulosmyyvien ravintoloiden määrä kasvaisi nopeasti, jos lakia muutetaan. Samalla alkoholimonopolin merkitys murentuisi.

Voi vain kuvitella miten Vihreiden esitys vaikuttaa alkoholihaittoihin, kun alkoholia saa ympäri vuorokauden. Laajennus näkyy varmasti rattijuoppoustilastoissa ja nuorten alkoholin saannin helpottumisesta yleensä ja erityisesti yöaikaan.

Juhani Hakala
Espoo