History
 
 Unicef-tiedotePostmark
 
From:Wednesday, April 7, 2004 6:01 PM +0300
Subject:Unicef-tiedote 
To:
UNICEF ja Stora Enso yhteistyöhön UNICEFin maailmanlaajuisessa peruskoulutusohjelmassa
 
Lontoo, 6.4.2004 - UNICEF ja maailman johtava metsäteollisuusyritys Stora Enso ovat tänään solmineet viisivuotisen sopimuksen, joka edistää UNICEFin tavoitetta saattaa kaikki maailman lapset laadukkaan peruskoulutuksen piiriin.
 
Stora Enso on UNICEFin ensimmäinen maailmanlaajuinen yrityskumppani peruskoulutusohjelmassa. Stora Enso tukee ohjelmaa kahdella eri tavalla. Toisaalta se lahjoittaa vuosittain 250 000 dollaria ohjelman rahoitukseen ja toisaalta pyrkii antamaan tuotteitaan sekä Stora Enson työntekijöiden keräämiä vapaaehtoisia rahalahjoituksia. Siten Stora Enson tavoitteena on lahjoittaa UNICEFin ohjelmaan viiden vuoden aikana yhteensä noin 2,5 miljoonan dollarin edestä rahaa ja tuotteita.
"Tämänkaltainen yhteistyö, jonka päämääränä on tarjota peruskoulutusta heikoimmassa asemassa oleville lapsille, on loistava esimerkki Stora Enson yhteiskuntavastuusta", sanoi UNICEFin pääjohtaja Carol Bellamy Lontoossa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa yhteistyö virallisesti sinetöitiin. "Me kiitämme Stora Ensoa sen panoksesta niiden miljoonien lasten hyväksi, jotka eivät ole saaneet käydä koulua ja ovat siten menettäneet arvokkaan mahdollisuuden parantaa omaa elämäänsä."
Arvioiden mukaan maailmassa on 121 miljoonaa ala-asteikäistä lasta, jotka eivät käy koulua. Yli puolet heistä on tyttöjä. UNICEFin tavoitteena on turvata tyttöjen oikeus koulunkäyntiin, sillä heille kynnys päästä kouluun on korkeampi kuin pojilla. Tytöt myös keskeyttävät koulunkäynnin useammin kuin pojat.
Tyttöjen kouluttamisesta hyötyvät sekä yhteiskunta että tytöt itse. Koulutetut tytöt elävät terveellisemmän ja tasapainoisemman elämän. Tyttöjen koulutus on tehokkain tapa ennaltaehkäistä lapsi- ja äitikuolleisuutta, HIV:tä ja aidsia, lapsikauppaa ja lapsityövoiman väärinkäyttöä. Muiden koulutusohjelmiensa lisäksi UNICEF on aloittanut erityisen "25 by 2005" -kampanjan, jonka tavoitteena on saada yhtä monta tyttöä kuin poikaa koulunpenkille 25 maassa vuoteen 2005 mennessä.
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä uskoo koulutuksen olevan asia, jonka jokainen yhtiön 44 000 työntekijästä eri puolilla maailmaa kokee itselleen läheiseksi. "Stora Enso on läsnä kaikilla maailman viidellä mantereella. Jokainen maa ja jokainen yhteisö on meille erittäin tärkeä", hän sanoi luovuttaessaan Carol Bellamylle ensimmäisen 250 000 dollarin arvoisen shekin. "UNICEFin tavoin tiedämme, että koulutus on yksilön oman ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta keskeistä. Jokapäiväisessä työssämme näemme, että se on myös perusta kestävälle kehitykselle. Olen varma siitä, että pystymme innostamaan myös yhteistyökumppanimme tulemaan mukaan tukemaan hyvää asiaa."
Carol Bellamyn mukaan yhteistyö yritysten kanssa muodostaa tärkeän osan UNICEFin missiota. "Tämänkaltainen yritysyhteistyö on hyvä esimerkki siitä miten pystyäksemme parantamaan maailman lasten asemaa, tarvitsemme sitoutumista ja tukea sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Millään toimijalla ei ole syytä jäädä tämän arvokkaan asian ulkopuolelle."

STORA ENSO
Stora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Stora Enson päätuotteet ovat paino- ja hienopaperit, pakkauskartongit sekä puutuotteet. Stora Enson liikevaihto oli 12,2 miljardia euroa vuonna 2003. Konsernin palveluksessa on noin 44 000 henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella. Stora Enson vuotuinen tuotantokapasiteetti on 15,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 7,4 miljoonaa kuutiometriä sahattuja puutuotteita. Sahatuista puutuotteista 2,8 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin, New Yorkin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Lisätietoja löytyy osoitteesta:
UNICEF
Vuonna 1946 perustettu UNICEF keskittyy toiminnassaan lasten elämän turvaamiseen ja parantamiseen. UNICEFin toiminta-alueita ovat mm. terveys, koulutus, puhdas vesi ja sanitaatio. UNICEF on puolueeton järjestö, joka on sitoutunut kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten suojeluun. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.unicef.fi
 
Lisätietoja:
Kari Vainio, Executive Vice President, konserniviestintä, Stora Enso, puh. +44 7799 348197, kari.vainio@storaenso.com,  mailto:kari.vainio@storaenso.com 
Kirsti Dalman, tiedotuspäällikkö, Suomen UNICEF, puh. 050 338 6697,
kirsti.dalman@unicef.fi , mailto:kirsti.dalman@unicef.fi
 
Kuvia tilaisuudesta, jossa yhteistyö virallisesti sinetöitiin, on saatavilla keskiviikkona 7. huhtikuuta osoitteessa: http://bmt.storaenso.com/storalink.jsp?imageid=20040407
 
 Information
kirsti.dalman@unicef.fi; +358-50-338 6697
 Jokaiselle lapselle
Terveys, koulutus, tasa-arvo, turva
LAPSISTA KASVAA MAAILMA