Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Kuntien tilanteestaPostmark
Home • keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Kuntien tilanteesta
 
From:Thursday, November 20, 2003 4:12 PM +0200
Subject:Kuntien tilanteesta 
To:
”Päijät-Hämeen kuntajohtajat: Kuntakamelin selkä katkennut
Päijät-Hämeen kuntajohtajat ovat huolissaan kuntien taloustilanteen kuristumisesta. Kuntakamelin selkä on 12 kuntajohtajan mielestä jo katkennut.
Suunnitteilla olevat uudistukset, kuten yhteisöveroprosentin alennus yritysveroratkaisun yhteydessä, johtavat kunnissa 100 miljoonan euron menetyksiin Se on korvattava täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti, kuntajohtajat vaativat.
Ensi vuoden talousarviot ovat useissa kunnissa usean veroprosentin verran alijäämäisiä tai veroja on jouduttu nostamaan. Taloutta ei ole mahdollista saada tasapainoon, jos ennusteet siitä, että vuoden 2000 verotulotaso saavutetaan vasta vuonna 2007, pitävät paikkansa.
Kunnilla on tilanteessa kolme vaihtoehtoa: karsia rajusti käyttömenoja, lisätä velanottoa tai korottaa veroprosenttinsa yli 20:n.
Kunnallisten palveluiden takaamiseksi on niiden tuottamiseen turvattava rahoitus. Muutoin ajaudutaan laista piittaamattomiin ratkaisuihin eikä peruspalveluja tarjota yhdenvertaisesti koko maassa, johtajat ennustavat.
Jos kuntien rahoitusta ei turvata, on eduskunnan kuntajohtajien mielestä arvioitava uudelleen nykyisten peruspalveluiden määrä ja laatu.
Yhteisöveron kompensaation lisäksi kuntajohtajat kiinnittävät kuntaministerin ja ministeriön virkamiesjohdon huomiota siihen, että verotiedot saataisiin riittävän aikaisin. Sairastuvuuskerroin ja huoltosuhde tulisi heistä ottaa huomioon valtionosuuksissa.”
Oli niin selkeästi sanotun tuntuinen juttu, etten osannut ruveta referoimaan.