Previous in Thread

Next in Thread

History
 
 Re: Kuntien tilanteestaPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Re: Kuntien tilanteesta
 
From:Tuesday, December 23, 2003 8:08 AM +0200
Subject:Re: Kuntien tilanteesta 
To:
Cc:
Tuula Hölttä writes:
”Päijät-Hämeen kuntajohtajat: Kuntakamelin selkä katkennut
Päijät-Hämeen kuntajohtajat ovat huolissaan kuntien taloustilanteen kuristumisesta. Kuntakamelin selkä on 12 kuntajohtajan mielestä jo katkennut.
Suunnitteilla olevat uudistukset, kuten yhteisöveroprosentin alennus yritysveroratkaisun yhteydessä, johtavat kunnissa 100 miljoonan euron menetyksiin Se on korvattava täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti, kuntajohtajat vaativat.
Ensi vuoden talousarviot ovat useissa kunnissa usean veroprosentin verran alijäämäisiä tai veroja on jouduttu nostamaan. Taloutta ei ole mahdollista saada tasapainoon, jos ennusteet siitä, että vuoden 2000 verotulotaso saavutetaan vasta vuonna 2007, pitävät paikkansa.
Kunnilla on tilanteessa kolme vaihtoehtoa: karsia rajusti käyttömenoja, lisätä velanottoa tai korottaa veroprosenttinsa yli 20:n.
Kunnallisten palveluiden takaamiseksi on niiden tuottamiseen turvattava rahoitus. Muutoin ajaudutaan laista piittaamattomiin ratkaisuihin eikä peruspalveluja tarjota yhdenvertaisesti koko maassa, johtajat ennustavat.
Jos kuntien rahoitusta ei turvata, on eduskunnan kuntajohtajien mielestä arvioitava uudelleen nykyisten peruspalveluiden määrä ja laatu.
Yhteisöveron kompensaation lisäksi kuntajohtajat kiinnittävät kuntaministerin ja ministeriön virkamiesjohdon huomiota siihen, että verotiedot saataisiin riittävän aikaisin. Sairastuvuuskerroin ja huoltosuhde tulisi heistä ottaa huomioon valtionosuuksissa.”

Veroprosentin korottaminen yli 20:n vaikuttaa kyllä hurjalta. Olisiko mahdollista saada Päijät-Hämeen kuntien nykyiset veroprosentit tänne näkyviin? Tuossa vaihtoehtojen luettelossa käsitellään vain käyttöbudjetin asioita. Investointien osuus budjetista on yleensä aika suuri. Onko niiden kohdalla ajateltu jatkaa nykyisellä tasoilla?

Jukka Kivi