History
 
 Helsingin seudun päätöksenteko maakuntaliPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Helsingin seudun päätöksenteko maakuntali
 
From:Saturday, March 27, 2004 10:04 AM +0200
Subject:Helsingin seudun päätöksenteko maakuntali 
To:
Helsingin seudun päätöksenteko maakuntaliittoon
02.03.2004 11.51

Helsingin seudullinen päätöksenteko tulisi keskittää maakuntaliittoon, jonka piirissä olisi 14 kuntaa, esittää alueen hallinnon ja yhteistyön kehittämistä selvittänyt Jussi-Pekka Alanen.

Kunnat olisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja Sipoo pääkaupunkiseudulta sekä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vihti Keski-Uudeltamaalta. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistettäisiin yhdeksi Uudenmaan maakunnaksi.

Alanen esittää myös, että yhteistyön vahvistamiseksi perustettaisiin lakisääteinen yhteistyöhallitus. Se koostuisi kuntien johtavista poliitikoista.

Helsingin kaupunkiseutu on Alasen mukaan toiminnallinen kokonaisuus, jonka osien keskinäinen riippuvuus on suuri. Yhden osapuolen tekemiset ja tekemättä jättämiset vaikuttavat muihin.

Selvityksen mukaan kyky tehdä koko seutua koskevia ratkaisuja on keskeistä etenkin alueen kilpailukykyisyyden ja vetovoiman kannalta.

Seudullisesti päätettäväksi tulisivat muun muassa maankäyttöä, asumista, liikennejärjestelmiä ja joukkoliikennettä koskevien seudullisten tavoitteiden ja toteuttamisstrategioiden hyväksyminen, seudullisten kehittämisprojektien koordinointi ja tukeminen, toimiminen seudun ja valtion välisen neuvottelujärjestelmän osapuolena, seudullisen rahoituksen periaatteet ja mahdolliset seudulle tulevat aluemäärärahat.

Seudullisesta päätöksenteosta ja tehtävistä säädettäisiin lailla. Kuntien olisi noudatettava seudullisia päätöksiä omassa toiminnassaan.

Selvitysmies Alasen ehdotukset ovat ensimmäinen vaihe Helsingin seudun yhteistyön kehittämishanketta. Ehdotukset lähtevät laajalle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen sisäasiainministeriössä valmistellaan mahdolliset lainsäädäntömuutokset ja muut yksityiskohtaiset toimenpiteet.

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen asetti hallitusohjelmaan liittyvän Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen kesäkuussa 2003.

YLE24