History
 
 Pekkarinen pyysi esityksiń alueellistamisPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Aluepolitiikka • Pekkarinen pyysi esityksiń alueellistamis
 
From:Wednesday, June 16, 2004 8:04 AM +0300
Subject:Pekkarinen pyysi esityksiń alueellistamis 
To:
Verkkotie Oy
11.6.2004 klo 16:14

Pekkarinen pyysi Tekesiltä, VTT:ltä ja GTK:lta esityksiä alueellistamisesta
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen pyysi perjantaina pyTeknologian kehittämiskeskusta Tekesiä, Valtion teknillistä tutkimuskeskusta VTT:tä ja Geologian tutkimuskeskusta GTK:ta laatimaan selvitykset ja konkreettiset esitykset siitä, miten niiden toiminnan vaikuttavuutta voitaisiin lisätä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Pyynnöt konkreettisista esityksistä perustuvat hallitusohjelmaan, selvitysmies Eino Siuruaisen esityksiin ja alueellistamishankkeeseen. Pekkarisen mukaan
hallitusohjelma tunnustaa sen, että julkiset innovaatioresurssit kohdentuvat alueellisesti hyvin epätasapainoisesti, kauppa- ja teollisuusministeriö kertoi.

Pekkarinen korostu, että tavoitteena on lisätä teknologia- ja innovaatio-osaamisen sekä niihin liittyvän rahoituksen ja neuvonnan saatavuutta ja vaikuttavuutta eri puolilla Suomea.

Laitoksia on pyydetty tekemään esityksensä ministeriölle elokuun puoleen väliin mennessä, jonka jälkeen ministeriö valmistelee asian edelleen valtioneuvoston käsittelyyn.