History
 
 Ehdotukset nuorten aikuisten saamiseksi osallistumaan seurakunnan toimintaanPostmark
Home • Keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Kirkko • Ehdotukset nuorten aikuisten saamiseksi osallistumaan seurakunnan toimintaan
 
From:Monday, October 6, 2008 7:16 AM +0300
Subject:Ehdotukset nuorten aikuisten saamiseksi osallistumaan seurakunnan toimintaan 
To:
 
Ehdotukset nuorten aikuisten saamiseksi osallistumaan seurakunnan toimintaan
 
-Koska nuoret nykyään hakee paljon tietoa netistä olisi tärkeä että seurakunnan nettisivut saisi tärkeä rooli tiedottamisessa nuorille aikuisille siellä voisi olla oma palsta nuorille aikuisille ja mahdollisuuksien mukaan olisi myös niin sanottu nettipastori jolle nuoret aikuiset voisi esittää kysymyksiä ja tietoa kaikista nuorille aikuisille suunnatuista tilaisuuksista.
Voisi olla myös linkkejä muihin nuorten aikuisten kristillisiin sivuihin.
lehdet toki on myös tulevaisuudessa tärkeitä mutta korostaisin myös ilmaislehtien tärkeyttä koska monet sen ikäiset eivät ole tilanneet paikallislehteä joten he eivät saa kirkon tietoja ja lehtiin voisi myös laittaa kirkon nettiosoite jos halutaan lisätietoa tilaisuuksista.
 
-Olisi hyvä kun nuori täyttää 18 häntä seurakunta lähestyisi kirjeellä ja kertoisi siinä kaikkia mitä seurakunnassa tapahtuu ja mitä varten kirkko on olemassa ja toivottaa häntä lämpimästi tervetulleeksi seurakunnan tilaisuuksiin ja että hän voi olla yhteydessä seurakunnan työntekijöihin sekä vapaaehtoistyöntekijöihin aina kun tarvetta on siinä voisi olla myös kohta jossa nuori voisi antaa palautetta kirkosta ja kysyä mitä tarpeita  ja odotuksia hänellä on kirkon suhteen ja niitä asioita voisi käsitellä esim seurakunnan toimikunta jota asia koskee ja tietysti voisi anonyymisesti palautteen antaa.  Seuraavan kerran voisi seurakunta lähestyä nuorta kun hän täyttää 25v jne samalla mainostaa nettisivut jos haluaa lisätietoja sekä nuorten aikuisten tilaisuudet johon toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi.
 Tällainen käytäntö voisi olla myöskin muualta Huittisiin muuttaneelle seurakuntalaiselle ettei vaan toivoteta tervetulleeksi seurakuntaan vaan myöskin kerrotaan nuorten aikuisten tilaisuuksista sekä mitä kirkko on.
 
-Seurakunta vois kehittää uudenlaisen seurakunta oppaan nuorelle aikuiselle jota vois jakaa kirjeen mukana, kirkkoherranvirastossa virkailija tai kirkkoherra voisi jakaa sen nuorelle asioivalle ja vaikka nuorisotalolla, sosiaalitoimistossa,  perheneuvolassa sekä tiedottaa siitä lehdissä sekä netissä siinä kerrottaisin kirkosta että mitä kirkko on ja mitä kirkolla on annettavana nuorelle aikuiselle  olisi hyvä jos oppaassa olisi kuvauksia muista nuorista ja heidän mielipiteistään Huittisten seurakunnasta ja sen toiminnasta.
 
-Yksi kohta jossa seurakunta kohtaa nuoria aikuisia on kastetilaisuudet sekä kun nuori pari on menossa naimisiin.
Pappi on yleensä niissä tilaisuuksissa mukana niissä voisi kertoa seurakunnan toiminnasta ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi mukaan seurakunnan tilaisuuksiin ja kysyä että millaista toiminta he kaipaa ja jos ja kun tulee mukaan tilaisuuksiin niin mennä heidän kanssa keskustelemaan sekä kätellä.
ja kiittää että tulivat mukaan ja vaikka ohjata alfa kurssille tai muihin seurakunnan toimintihin.
tärkeä on huomata että nuori on käyttänyt aikansa tullakseen seurakunnan tilaisuuteen ja hänellä on omat odotuksensa jos me muut
seurakuntalaiset sekä työntekijät emme huomioi sitä millään tavalla saattaa olla ettei toista tilaisuutta tule.
 
Tässä yritin pohtia erilaisia tapoja saada nuorten aikuisten mielenkiinto heräämään seurakunta kohtaan nyt kysymys kuuluu: Olemmeko valmiita ottamaan heitä vastaan, onko meillä tarpeeksi sellaisia tilaisuuksia jota nuoria kiinostaa..
Sillä on erityisen tärkeä että olisi jatkuvasti mielellään kerran viikossa sellainen tilaisuus joka olisi suunnattu erityisesti nuorille aikuisille tarkoitan tällä ikäryhmä 18-35v.
Tässä muutama ajatus millaisia tilaisuuksia ne voisi olla.
 
-Uusi jumalanpalvelus jota seurakunnassa tällä hetkellä suunitellaan Sunnuntai iltapäiväksi voisi olla sellainen tilaisuus jota nuoria aikuisia saattaisi kiinostaa.
-  Hyvä sanoman ilta joka järjestetään kerran kuukaudessa kirkossa.
 
- Tuomas messut
 
-  Sellainen tilaisuus tuli mieleen jota voisi kehitellä on Nuorten Aikuisten Ilta joka vois pitää torstai, perjantai tai lauantai iltana jonka sisältö vois olla sellainen että mukana olisi pappi ja vapaaehtoisia työntekijöitä jossa joka illalle olisi joku aihe josta pappi aluksi puhuisi tai maallikko
ja jonka jälkeen voisi keskustella aiheesta tai muista kristittynä olevista kysymyksistä luulisin että se saattaisi kiinostaa nuoria aikuisia kun voisi myös kertoa oma näkökulmansa eri asioihin ja pappi voisi viedä asioita eteenpäin joita tulee keskustelun lomassa ja siellä voisi myös olla sielunhoitoa ja rukoushetki lopuksi.
Jonkinlainen  viikottainen tilaisuus olisi ehkä paikallaan nuoret aikuiset ovat nykyisin tottuneet ottamaan myös kanta asioihin ja haluavat osallistua keskusteluun.  Tämäntyyppiset ryhmät myös lisäävät yhteenkuuluvaisuuden tunnetta siitä etten ole yksin tässä seurakunnassa täällä on muitakin ikäisiäni.  Tämän kaltaisten ryhmien yhteydessä voisi myös järjestää matkoja toisiin seurakuntiin jossa on vastaava toiminta sekä erilaisiin kirkon festivaaleihin jolloin tulee tekemisen meininki.
 
-Enemmän kuka hän on musikaaleja sekä suomalainen messu tapahtumia jotka vetävät porukkaa kysymys siis kuuluu: miten saamme sen porukka innostumaan muusta seurakunnan toiminnasta tapahtumien välissä näissä tilaisuuksissa voisi just jakaa näitä oppaita ja kertoa seurakunnan toiminnasta.
 
-Nuorella parilla jolla on jo lapsia ja yksinelävällä 25 vuotiaalla on vallan erilaiset tarpeet.      Oliskokohan joku nuorten äitien tilaisuus tai nuorten pari tilaisuus jossa he voisivat keskustella nuoren vanhemmuuden elämästä ja lapsista heitä voisi houkutella seurakunnan lapsityön ja kerhojen kautta sekä voisi, suunnitella jonkinlainen sinkku tilaisuus.
 
-Koska nykyään on valitettavan paljon myös yksinhuoltajia niin voisi seurakunta aktiivisemmin olla heitä tavoittamassa ja tukemassa lähestyä heitä vaikka kirjeellä ja kertoa millaista tukea heillä on tarjolla ja saada sitä kautta seurakunnan toimintaan, myöskin sosiaalitoimisto voisi olla hyvä yhteistyökumppani jolla voisi saavuttaa potentiaalinen ryhmä joka voisi innostua seurakunnan toiminnasta, sekä kela sillä näissä laitoksissa asioi moni nuori, mutta se tarkoittaa myös että silloin seurakunnalla pitää olla jotain konkreetista apua tarjota heille heidän elämäntilanteessaan, että he löytäisi seurakunnan.                                                & nbsp;                                                                           Näissä laitoksissa voisi jakaa myös seurakunnan opas, esimerkiksi tarjota joku seurakunnan työntekijä käymään heidän kotonaan että he voisivat keskustella ongelmistaan ja oikeasti löytää ongelmiinsa ratkaisu.
Se että vie jouluna riisipaketti, jauhoja sekä tölkkiliha yksinhuoltajaperheelle ja toivottaa hyvää joulua ei voi olla oikea ratkaisu  sille työlle voisi myös tehdä oma budjetti ja varmasti löytyisi myös siihen työhön vapaaehtoisia ja lahjoituksia.
 
- korostaisin myös nuorisotyön tärkeyttä alle 18 vuotiaalle tapahtuvaa toiminta että heitä saisi jo siinä vaiheessa  innostumaan seurakunnan toiminnasta.                                                                                        Heidän vanhempansa pitäisi saada mukaan toimintoihin ja isoset myös toimimaan rippikoulun jälkeen.
 
                                                                                                                                                     &nb sp;                                                                                                                                                                   &nb sp;                                                                                                                        –Jonkinlainen nuorten aivoriihi joka koostuisi jo nyt seurakunnassa olevista nuorista aktiiveistä.&nbs p;                                                                                                                       He voisi muutaman kerran keskustella toimenpiteistä joilla saataisiin nuoria mukaan ja siihen voisi myös osallistua nuorisotyöntekijät ja pappi ja heidän ajatuksensa voisi viedä seurakunnan johdolle päätettäväksi tai nuorisotyötoimikunnalle ja voisi olla myös yhteydessä muiden seurakunnan nu orten työ vastaaviin ja katsoa missä on onnistuttu ja missä ei.                                                  -Perustaa jonkinlainen aluetoimikunta joka koostuisi eri seurakunnan työntekijöistä sekä nuorista jolloin alkaisi myös verkostoituminen ja voitaisi saada tuoreita ideoita.
 
 
Tässä minun ajatukseni siitä että miten voisi saada nuoria aikuisia seurakunnan toimintaan mukaan. Olen yrittänyt pohtia erilaisia vaihtoehtoja ehkä välillä vähän kriittisestikin mutta tarkoitukseni ei ole ollut loukata ketään.  Toivottavasti näistä minun ajatuksistani olisi hyötyä 2015 seurakunta strategia tehdessänne. 
 
Siunausta 2008                
                                                     Ashton Peasley