History
 
 Espoon Sosialidemakraattien yhteisiä kirkkopoliittisia linjauksiaPostmark
Home • keskustelualueet • Kaikki keskustelut • Kirkko • Espoon Sosialidemakraattien yhteisiä kirkkopoliittisia linjauksia
 
From:Sunday, April 18, 2010 2:41 PM +0300
Subject:Espoon Sosialidemakraattien yhteisiä kirkkopoliittisia linjauksia 
To:

KIRKKO ON KANSAA VARTEN

Edessä olevat seurakuntavaalit ovat monella tapaa merkittävät. Ne tuovat mukaan uudistusmallin koko yhteiskunnalle. Äänestysikärajaa on laskettu kahdeksastatoista kuuteentoista ikävuoteen. Kirkko on edeltäkävijä nuorten osallistumisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollistajana. Tästä uudistuksesta mielihyvää tuntien, myös me  sisialidemokraatit etsimme ja tuomme kaikenikäiseen ehdokasjoukkoomme nuoria. Tämä on tärkeää aikana, jossa elämän arvot ovat koventuneet ja vaikuttaneet kansalaisten moraaliin ja käyttäytymiseen.

Seurakuntatoiminnassa me sosialidemokraatit pyrimme arvopohjamme perustalta tukemaan lähimmäisvastuuta. Korostamme jokaisen ihmisen arvoa Jumalan luomana olentona, kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, keskinäistä kunnioittamista, omastaan jakamista, erilaisuuden hyväksymistä, kaiken väkivallan, alistamisen ja syrjimisen tuomitsemista. Tämä on myös kirkon perimmäinen sanoma.

Kirkon tulee suunnata taloudellisia ja toiminnallisia voimavaroja enemmän kirkon diakoniatyöhön, lasten ja nuorten opetus- ja kasvatustyöhön, perheneuvontaan, sekä vanhusten henkiseen ja taloudelliseen tukemiseen.

Tutkimusten mukaan sosiaalisesti heikko-osaisimmat tulevat nuorten aikuisten ikäryhmästä. He ovat toisen polven työttömiä, joilla on vaikeuksia sopeutua nykyiseen yhteiskuntaan. Vastaavasti myös nuorten lapsiperheiden huono-osaisuus on lisääntynyt. Tämä tilanne on yhteinen haaste yhteiskunnalle, jossa myös kirkon tulee edelleen olla aktiivisesti mukana järjestämällä yhteisvastuullisia toimintojs, joissa kaupunki, kaupunkilaiset, kansalaisjärjestöt, sekä yritysmaailma ovat mukana.

Toivomme koko kirkkohallinnon rakenteen uudistamista nykyaikaa vastaavalle demokratian tasolle, jotta päätöksenteon vastuu ja kirkon julkisuuskuva olisivat nykyistä selvemmät ja vailla jatkuvaa väittelyä muun muassa jo aikoinaan päätetystä naispappeudesta.


Aaro Peuraniemi
Espoonlahden seurakunnan kirkkovaltuutettu

Kaikenikäiset - Tervetuloa ehdokasjoukkoomme!