Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Oikeusturvan loukkaukset eduskunnassa

Perustuslain 21 §:n mukaan oikeusturva on jokaiselle kuuluva oikeus ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet on turvattava lailla.
Esitetyn näytön puolueellinen huomioonottaminen ei voi oikeudenmukaista. Siksi subjektiivisiin perusoikeuksiin kuuluu, että jos on perusteltua syytä epäillä oikeudenkäynnin puolueellisuutta, on asia selvitettävä. Tuo oikeus on taattu lailla turvattavaksi.

Perustuslain 108 ja 109 §:ssä myös tuomioistuinten toimintaa valvomaan määrätyt oikeuskansleri ja oikeusasiamies kuitenkin ilmoittavat kertomuksissaan, että he ovat järjestelmällisesti jättäneet esitetyn näytön ja oikeudenkäyntien puolueettomuuden arvioimatta, siis rikkoneet perustuslaissa säädetyn virkavelvollisuutensa. Tästä huolimatta eduskunta on vuosittain yksimielisesti hyväksynyt nuo myönnetyt perusoikeuksien loukkaukset.

Minun on vaikea uskoa, että kansalaisten subjektiivisiin perusoikeuksiin kuuluvan oikeusturvan loukkaaminen olisi yhdenkään puolueen aatteen mukaista. Ainakaan sitä ei ole ilmoitettu niitten ohjelmissa.
Jos uskoni on kestävällä pohjalla, niin noitten perusoikeuksien loukkausten hyväksyminen on väistämättä valtapolitiikkaa. Mutta kenen etu on niin arvokas, että oikeusvaltioperiaate ja eduskunnan legitimiteettikin kannattaa uhrata?