Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Jäätteenmäki ja Manninen

Tänään kerrottiin aamu-uutisissa, että Anneli Jäätteenmäki aikoo maksaa itse oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.  Lisäksi hän kertoo, ettei ole asiasta mitään kuullut tai ettei kansalaiskeräyksestä ole Häneltä mitään kysytty.
No, kaikkihan me tunnemme jo Annelin. Hän puhuu "niin totta kuin osaa." Lause on tuttu jo jupakan selvittelyn alkuajoilta ennen viime vuoden juhannusta.
On täysin päivän selvää, että tuon kaltaisessa oikeusprosessissa syytetty maksaa itse kulunsa. Olisi suorastaan kummallista, jos tämän kaltaisen syytteen kohdalla olisi kukaan muu maksumiehenä kuin syytteen mukaisesti mahdollisesti tuomittava henkilö.
Toisaalta, jos Jätteenmäki tai Manninen todetaan kaikilta osin täysin syyttömäksi, on luonnollisesti kummallakin oikeus kohdaltaan ryhtyä perimään kuluja ja kunniaa  takaisin erillisessä oikeusprosessissa.
En tunne oikeastaan lainkaan lakia salassa pidettävistä asikairjoista, mutta aiempien tapausten perusteella lievästi ihmettelen , miksi syyttäjä vaatii vain sakkotuokiota ?
Ulkoministeriöhän on ilmoittanut selkeästi, että suuri osa Jäätteenmäelle päätyneistä asiakirjoista tai niiden sisältämistä tiedoista, on luokiteltu ehdottomasti salassapidettäviksi.

Seuraavassa lyhyt  referaatti salassa pidettävien asioiden käsittelystä ja mahdollisesta tuomiosta.
"Vahinkoa ulkomaansuhteille"
Pykälän 1. momentti sanoo, että "joka vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta tai muuta poikkeuksellisiin oloihin varautumista, Suomen ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta taikka muusta niihin rinnastettavasta, Suomen turvallisuuteen vaikuttavasta seikasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle, on tuomittava vakoilusta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi".

Jäätteennmäen-Mannisen tapauksessa syyttäjä ei ilmeisimmin katso vakoiluksi salaisten asiakirjojen levittelyä . Syynä  kaiketi se, ettei tietoja  saatettu  ulkovaltojen edustajien käyttöön ? Tässä Jäätteenmäki-Manninen tapauksessahan käytettiin ulkovallan edustajan kanssa käytyjä luottamuksellisia keskusteluja sisäpolitiikan aseena. Joskus tulevaisuudessa voitaneen arvioida, aiheuttiko jupakka vahinkoa Suomen ulkosuhteille, turvallisuudelle, ulkomaankaupalle, maanpuolustukselle, energiahuollolle tai kansantaloudelle.