Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Siimesjutusta

Ystävällisesti Maiju Kaajakari, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tiedottaja

Eduskuntaryhmä noudatti puoluevaltuuston päätöstä kriisinhallintamandaatista

Olen eduskuntaryhmän tiedottajana seurannut ryhmän työskentelyä vuoden 2001
helmikuusta alkaen. Tänä aikana ryhmän puheenjohtajia ovat olleet Outi Ojala ja
vuodesta 2004 Martti Korhonen. Kummankin johtamistapa on ollut ja on
demokraattinen, kuunteleva ja jämäkkä.

Kansanedustaja Suvi-Anne Siimes kokee tulleensa "työpaikkakiusatuksi ja
haukutuksi". Jokaisella meistä on toki oikeus omiin tuntemuksiinsa. Silti
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän työkulttuurin tuntevana väitteet ovat
käsittämättömiä. Ryhmäkokouksissa keskustellaan kuten politiikanteossa
muutoinkin, ketään ei kokouksissa haukuta eikä niissä muutoinkaan käytetä
sopimatonta kieltä. Saman aatetaustan omaavina kansanedustajina ryhmän onkin
ollut helppo tehdä esimerkiksi erilaisia aloitteita köyhyyden poistamiseksi ja
tasa-arvoisemman yhteiskunnan saamiseksi.

Turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, esimerkiksi kriisinhallintalain
käsittelyssä, eduskuntaryhmä on johdonmukaisesti pitänyt ohjenuoranaan
puoluevaltuuston 28.11.2004 tekemää päätöstä, jonka mukaan
kriisinhallintajoukkoja ei saa lähettää ilman YK:n turvallisuusneuvoston
valtuutusta. Suvi-Anne Siimes on toiminut kriisinhallintalain käsittelyn aikana
tätä demokraattisesti hyväksyttyä puolueen kantaa vastaan.

Helmikuussa eduskuntaryhmä on ottanut kantaa kriisinhallinta-asiaan presidentin
valtaoikeuksien muuttamisen yhteydessä. Viime vuoden lopulla
perustuslakivaliokunta tulkitsi perustuslakia siten, että EU:n
kriisinhallintajoukkojen lähettäminen on EU-asia, ja päätöksenteko siitä ei
millään tavalla kuulu Tasavallan presidentille. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
jätti tuolloin valiokuntamietintöön eriävän mielipiteen, jossa se piti
tulkintaa vääränä. Eriävän mielipiteen tähän tulkintaan jättivät Annika
Lapintie ja Veijo Puhjo, mutta sen sisällöstä keskusteltiin ryhmäkokouksessa.
Myös Suvi-Anne Siimes oli tuossa vaiheessa (25.11.2005) tietoinen
perustuslakivaliokuntaan jätetystä kannastamme ja hyväksyi sen. Vasta muutamaa
päivää myöhemmin hän ilmoitti, ettei hän tuekaan presidentin valtaa päättää
suomalaisten kriisinhallintajoukkojen lähettämisestä.

Johdonmukaisesti tuon eriävän mielipiteen kanssa eduskuntaryhmä päätyi ensin
kannattamaan perustuslain muuttamista siten, että eduskunnan ja hallituksen
EU:n kriisinhallintajoukkojen lähettämistä tukevan päätöksen jälkeen Tasavallan
presidentti vahvistaa joukkojen lopullisen lähettämisen operaatioon. Kun tämä
muutos ei olisi mennyt läpi eduskunnassa, ryhmä oli valmis siihen, että
vastaava muutos tehdään poikkeuslakina. Päätös ei ollut yksimielinen, koska
Suvi-Anne Siimes ja Anne Huotari olisivat pitäneet presidentin tästä
päätöksenteosta ulkona toisin kuin eduskuntaryhmän muut jäsenet.

Kaikesta ei suinkaan eduskuntaryhmässä tarvitsekaan olla samaa mieltä. Hyvin
kummallinen on kuitenkin väite, että yksi kansanedustaja olisi hypnotisoinut
tai jotenkin muuten oudosti saanut koko muun ryhmän valtaansa. Ryhmän
keskustelussa valtaoikeuspäätöksen sanamuotoja toki muotoiltiin, muttei
suinkaan vain yhden kansanedustajan voimin. Tämän päätöksen - niin kuin usein
muulloinkin - lopullinen muotoilu syntyi siten, että ryhmän puheenjohtaja teki
keskustelujen jälkeen yhteenvedon, jonka ryhmä sitten hyväksyi.


Vasemmistoliiton kansanedustajien työskentelytapoihin ja ahkeruuteen voi
tutustua www.eduskunta.fi sivuilla. Lisää tietoa saa eduskuntaryhmän omilta
sivuilta www.vasemmistoliitto.fi/eduskuntaryhmä <http://www.vasemmistoliitto.
fi/eduskuntaryhmä>.

Maiju Kaajakari
tiedottaja
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä

__________________________
Maiju Kaajakari
tiedottaja
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
maiju.kaajakari@eduskunta.fi
gsm: 050 348 0506