Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sano; EI PÄTKÄTYÖ

SANO, EI PÄTKÄTYÖ

        Kaikille jo lienee tuttu Tanskan malli, puhutaan vaihteeksi Espanjan  mallista, jostain syystä Espanjan malli on jäänyt kaikille lähes tuntemattomaksi. Espanjan hallitus on ollut tyytyväinen uusien työpaikkojen syntyyn, mutta ei niiden laatuun eli määräaikaisuuteen ja puuttuu nyt työmarkkinoiden peliin eli Espanjassa vaaditaan 2,5 vuoden ajan jatkuneiden määräaikaisten työpaikkojen vakinaistamista.
”Hyvinvointi” Suomessa yksityisellä sekotorilla ja valtion sekä kunnan työpaikoista puhumattakaan käytetään törkeästi hyväksi määräaikaisuutta ja osa-aikaisuutta. Törkeimmissä sopimuksissa on työajaksi kirjattu 0-10 tuntia kuukaudessa, joten sairastaessaan koko kuukauden työnantaja maksaa vain työsopimuksen mukaisen sairasajanpalkan. Törkeimmissä tapauksissa työhön kutsutaan samana päivänä aamusta – yöhön ja henkilö joutuu päivystämään puhelintaan 24 tuntia ilman eri korvausta. Määräaikaisena voi työskennellä eläke ikään asti suurin osa nuorisostamme, mikäli asiaan ei puututa. Määräaikaisuuden perusteena voi olla mikä tahansa syy kunhan sitä ei mainita kahta kertaa peräkkäin näin sanoo tämän hetken lainsäädäntö. Osa-aikainen ja määräaikainen voivat tehdä koko ajan täyttä päivää, vaikka heidän sopimuksessaan työajaksi kirjattu 0-10 tuntia kuukaudessa.
Määräaikaisessa työsuhteessa elävä ei saa asuntolainaa, ei saa varmuutta työn jatkuvuudesta, ei saa sairasajan palkkaa mikäli sairausaika pitkä ja sopimus 0 tuntia, ei saa erilliskorvausta 24 tunnin päivystyksestä.
Määräaikaisessa työsuhteessa elävä saa epävarmuutta, tehdä jopa ilmaista työtä kohtuuttomia työaikoja ja varalla oloa ilman eri korvausta, mielenterveys ongelmat ja päihdeongelmat lisääntyvät, ihmiset voivat huonosti.
Hyvinvointi Suomessa on ajettava laki, joka velvoittaa työnantajan yhden vuoden määräaikaisuuksien jälkeen vakinaistamaan työtä silloin tekevän henkilön. Laki koskisi siis työpaikkaa ei henkilöä joka sitä tekee, eli uusikin henkilö voisi koeajan jälkeen saada vakituisen sopimuksen.

Perussuomalaisten Uudenmaan
Kansanedustajaehdokas
Jyrki Vaskela