Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttaminen - Lex Nokia

Eduskunta saa tänään käsiteltäväkseen hallituksen esityksen sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta.

Lailla on tarkoitus parantaa tietosuojaa tarkentamalla aiempaa lainsäädäntöä. Uusi esitys, joka on saanut kutsumanimen Lex Nokia on kuitenkin niin huonolaatuisesti ja väkivaltaisesti valmisteltu, ettei sen toivoisi menevän eduskunnassa läpi.

Lainopillisten asiantuntijoiden enemmistön mukaan lakiesitys on perustuslain vastainen. Turvallisuusteoreettisen logiikan mukaan esityksessä on myös virhe, että subjekteja (yrityssalaisuuksien haltijoita) ei ole ollenkaan luokiteltu. Eräissä asioissa lakiesityksen kerrotaan sallivan yrityksen edustajille tai jopa taloyhtiön isännöitsijöille suurempia valvontaoikeuksia kuin poliisille.

Lain valmistelutavassa on myös ollut outoja piirteitä. Riittävää kansalaiskeskustelua ja avoimuutta ei ole ollut.

Hallituspuolueilla keskustalla, kokoomuksella, vihreillä ja RKP:llä on kuitenkin eduskunnassa enemmistö, joten saattaahan laki tulla hyväksytyksi. Siitä ei hyvää seuraisi. Todellisuudessa tietoturvallisuus huononisi. Syntyisi pian tarvetta ryhtyä lakia korjaamaan.

Jukka Kivi