Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re: Maataloustuen jaon vaikeus

Jukka Kivi kirjoittaa:
Sivusta olen seurannut, että maataloustuen jaossa on jotain kärhämää. Eikö ole niin, että Euroopan Unionin Suomen maataloudelle annettava tuki on neuvoteltu Suomen maatalousministerin ja EU:n maatalouskomissaarin kesken ja lopputulos siunattu ainakin Suomen hallituksessa. Sen lisäksi valtion rahoista myönnetään maataloustukea, josta valtio neuvottelee etujärjestön MTK:n kanssa. Jos oikein käsitin, niin yhteisymmärrystä ei syntynyt, joten valtio joutuu yksipuolisesti asiasta päättämään, jotta viljelijät saisivat tukensa ajallaan, sillä määräajat pukkaavat päälle.

Mutta mikä ihmeen puoluepoliittinen kärhämä tähän liittyy. Hallituksen edustajana keskustalainen ministeri Korkeaoja on ollut Suomen neuvottelija niin EU:n kuin MTK:n kanssa. Nyt on joukko keskustapuolueen jäseniä lähestynyt ministeriä allekirjoitusta vaille olevien eroilmoitusten kanssa. Eikö edunvalvonta-asioita hoideta MTK:n puolella ja eikö puolueessa olla mukana yhteiskuntapoliittisen aatteen vuoksi? Tietääkö täällä joku, missä määrin keskustapuolueen puolueohjelmissa käsitellään maataloustukia?

Jukka Kivi

Keskusta on nuijunut Kouvolan puoluekokouksessa (1996) pöytään periaatteen maaseudun ja kaupungin kumppanuudesta.  9. kohdassa painotetaan julkisen vallan tehtävää luoda edellytykset kannattavalle maataloudelle ja maaseudun yrittämiselle koko maassa. Koska maataloustuet ovat tänä päivänä olennainen osa viljelijoiden tuloja, on tukijaosta päättäminen niin ollen palkkaneuvottelua. Palkkaneuvotteluihin liittyy voimakkaita tunteita ja nyt kinastelu on putkahtanut esiin lehtien palstoille.  

Osasyynsä kipinöinnillä on varmasti siinä, että pohjan perukoilla ei ole katsottu hyvällä, kun vastentahtoisesti pääministeriksi vedetyn Vanhasen hallitus on kulkenut niin kiltisti demarien talutusnuorassa. Joissain päin Suomea on jo senkin takia käsi puristunut nyrkkiin taskussa.  Ja kun sitten vastoinkäymisiä ilmenee, se käsi sieltä taskusta helposti kumauttaa pöytään.

Suomen keskustalla on käsissään outo tilanne.  Tilanne, joka on tullut eteen muissakin puolueissa ja organisaatioissa. Vahvan johtajuuden aika on takana. Olisi tarvetta tehdä voimat kokoavaa yhteistyötä, mutta kun ei ole oikein tullut opeteltua.

Sinänsä on hienoa, että asioista keskustellaan julkisesti. Koskettaahan maaseudun elinvoima ja kotimainen alkutuotanto meitä kaikkia.

Ohessa lainaus Keskustan sivuilta ja Maaseudun Tulevaisuuden kirjoitus.

9. Maaseudun ja kaupungin kumppanuus

Kulttuuriltaan vahvat kansakunnat arvostavat edellisten sukupolvien saavutuksia.
Suomalaiset ovat vuosisatojen aikana luoneet elinvoimaisen elinkeinotoiminnan ja maailman
pohjoisimman maatalouden, joka tuottaa oman väestön tarvitsemat peruselintarvikkeet.

Tuotantoa on pystytty kehittämään jatkuvan tehostamisen lisäksi terveen ympäristön
ja elintarviketurvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Julkisen vallan tehtävä on luoda
edellytykset kannattavalle maataloudelle ja muulle maaseudun yrittämiselle koko maassa.

Maa- ja metsätalouden arvo on ehtymättömän aurinkoenergian muuntamisessa ihmisen
tarvitsemaksi ruoaksi, kuiduksi, energiaksi ja bioraaka-aineiksi. Oikeita menetelmiä
käyttäen maaseudun elinkeinot luovat pysyvää hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen.
Asukkaiden ehdoilla rakentuva kaupunki kokoaa ihmisen sosiaalisen ja henkisen
yhteiselämän. Rakenteellisesti monimuotoinen kaupunki auttaa ihmisiä kohtaamaan
toisensa.

Keskusta haluaa kehittää Suomesta yhteiskunnan, jossa maaseutu palvelee koko Suomea
ja kaupungit kaikkia suomalaisia.Vuorovaikutuksessa maaseutu- ja kaupunkikulttuuri
tuottavat sekä taloudellisesti että inhimillisesti parhaan yhteiskunnan.Keskustassa riidellään tukiratkaisusta  (MT)

Keskusta uhkaa jakautua kahteen leiriin maatalouspoliittisen työryhmän tekemän tukivaatimuksen vuoksi. Ryhmä haluaa korottaa pohjoisen alueen maidontuottajien tukea. Pohjoisen alueen kansanedustajat kannattavat korotusta, kun taas etelässä moititaan pohjoisen edustajia itsekkyydestä.

Etelä-Suomen tuottajien on saatava sama korotus, jotta tukitasojen erot eivät kasva nykyisestä. Muussa tapauksessa on palattava alkuperäiseen ministerin MTK:lle tekemään esitykseen , vaatii kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.). Forssalainen Anttila on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja.
Anttilan mukaan pohjoisen tuen alueella lietsotaan kapinaa virheellisin tiedoin ja väärin laskelmin. Se kertoo itsekkäästä politiikasta, jossa keinoja kaihtamatta pyritään turvaamaan oman alueen edut.

Anttilan mielestä keskustan ministeriryhmässä on nyt pohdittava, miten etelän asiat hoidetaan kuntoon.
Anttila kuuluu keskustan maatalouspoliittiseen työryhmään, joka keskiviikkona neuvotteli tukiratkaisusta. Anttilan mukaan yksimielisyyttä ei ryhmässä löytynyt, vaan päätös tuen korottamisesta jyrättiin läpi.Koin itseni mennen tullen ylikävellyksi. Sanoin, että tästä tulee huuto etelässä.

Anttila pitää MTK:n toimintaa vastuuttomana. Se ei ole pystynyt tekemään minkäänlaista ratkaisua. Päätöksistä on otettava vastuu, kun on sen aika.
Anttila sanoo, ettei hän vaadi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan (kesk.) eroa. Puheet erosta ovat puppua. Jos tällaista esitetään, pitää pohtia koko hallitusryhmän kohtaloa.

Keskustan maatalouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Antti Rantakangas lupaa myös tukensa Korkeaojalle, mutta vaatii, että pohjoiselle lupailtu korotus säilyy. Korotus takaa, että ratkaisulla on kaikissa oloissa eduskunnan enemmistö takanaan . Tuen Korkeaojaa vaikeassa tehtävässä ja haluan antaa hänelle työrauhan. Ongelmat eivät poistu sillä, että ministeri uhataan erottaa. Pulkkilasta kotoisin oleva Rantakangas ei niele Anttilan vaatimuksia eteläisen tuen korottamisesta.
Kyse ei ole korotuksesta sinänsä, vaan tässä pehmennetään maitosektorin sopeutumista. Eri elementeillä on kompensoitu nurmituen poistoa , hän pyörittelee.
Rantakankaan mukaan kiistan todellista syntipukkia ei kannata etsiä keskustasta tai MTK:sta. EU-komissio on kiristämällä jakanut Suomen kahtia.


Urpo Lehtimäki