Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(2): Maataloustuen jaon vaikeus

Tässä on tieto sovusta. Tämä oli kyllä kaiken kaikiaan aika erikoinentapahtumaketju, jossa oli vaikea opysyä kärryillä. Jutu ontänään 23.1. Maaseudun tulevaisuudessa.
Maatalouden kansallisesta tuesta sopu
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan (kesk.) esitys maatalouden kotimaisen maataloustuen jaosta hyväksyttiin lopulta perjantaina valtioneuvoston istunnossa.
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam (r.) otti asian vielä torstaina pöydälle. Ratkaisu syntyi yksimielisesti Korkeaojan esityksen mukaisesti.
Päätökseen sisältyy kiistelty korotus pohjoiseen maitotukeen. Korotus on suurempi kuin hallituksen alkuperäisessä tarjouksessa.Tänä vuonna korotus tuo 0,4 senttiä tukea lisää maitolitraa kohden, mutta tukisumma - yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa- vähennetään ensi vuoden pohjoisesta maitotuesta.
Tätä etelän viljelijöitä närkästyttänyttä päätöstä perusteltiin ministeriössä sillä, että pohjoinen tukialue menetti pohjoisen nurmituen kasvinviljelyn kansallisen tuen muutoksissa.
Kansallisen kasvinviljelytuen pelisäännöt muuttuivat koko maassa EU:n komission puututtua niihin viime vuonna ns. 141-ratkaisun yhteydessä, minkä arvioidaan hankaloittavan erikoiskasvien, kuten rukiin viljelyä koko maassa.
Valtioneuvosto liitti päätökseen lausuman, jossa luvataan kiinnittää erityistä huomiota erikoiskasvien tuotantoedellytysten turvaamiseen ja nurmen kilpailukykyyn rehuviljaan verrattuna.
Epäkohtia luvataan lausuman mukaan puuttua ensi vuoden kansallisen tuen valmistelussa. Hallituksen tavoitteena on mahdollisimman yhtenäinen tukijärjestelmä koko maassa. Lähtökohdaksi asetetaan, että alueiden väliset kokonaistukisuhteet säilyisivät ennallaan.
Maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea maksetaan eteläisellä ja pohjoisella tukialueella tänä vuonna yhteensä lähes 600 miljoonaa euroa. Kansallinen tuki täydentää EU:n kokonaan tai osittain rahoittamaa maataloustukea, jota maksetaan noin 1,1 miljardia euroa vuodessa.
Maa- ja metsätalousministeriön esitys tuen jaosta ei saanut tänä vuonna tuottajajärjestö MTK:n hyväksyntää. Neuvottelut tukijaosta aiheuttivat hajaannusta MTK:n jäsenistössä sekä keskustassa, koska viljelijät molemmin puolin Suomea halkovaa tukirajaa arvostelivat tuen jakaantuvan epätasaisesti eri alueiden ja tuotantosuuntien kesken