Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(5): Maataloustuen jaon vaikeus

Tässä Maaseudun Tulevaisuuden jutussa käy ilmi, että keskustelu jatkuu pitkin vuotta, tavoitteena tasapainoisempi ratkaisu ensi vuodelle:
Hallitus runnoi läpi
maatalouden tukipaketin
Hallitus runnoi perjantaina läpi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan (kesk.) esityksestä kansallisen maataloustukipaketin ilman tuottajajärjestöjen tukea. Paketin arvo on vajaat 600 miljoonaa euroa.
Korkeaojan esitys hyväksyttiin hallituksessa ilman äänestystä, vaikka ympäristöministeri Jan-Erik Enestam (r.) halusi asiasta lisäselvityksiä ennen päätöstä.
Tukipaketin sisältö ei muuttunut enää viime metreillä valtion tammikuun alussa tuottajajärjestöille tekemästä tarjouksesta. Paljon kiistelyä herättänyt maidon tuotantotuen lisäkorotus pohjoisessa toteutuu.
Etelä-Suomessa peltokasveille maksettavasta ympäristötuen lisäosasta lopulliset päätökset tulevat helmikuussa, kun komissio on hyväksynyt Suomen 141-esityksen. Ministerin erityisavustaja Jari Heiniluoma pitää esityksen läpimenoa varmana. TE-keskukset saavat ohjeet lisäosasta jo ensi viikolla.
Komission vaatimuksesta kasvinviljelyn kansallisesta tuesta on luovuttu ja vastaava tuki maksetaan jatkossa ympäristötuen lisäosana. Pohjoisella C-alueelle lisäosaa ei tule ja 22 miljoonaa euroa jaetaan pohjoisena tukena.
Valtion yksipuolinen tukiratkaisu kohtelee kaltoin erityisesti sokerijuurikkaan ja tärkkelysperunan viljelijöitä sekä sika-, siipikarja- ja maidontuotantoa. Ratkaisuun kirjattiin lausumia, joilla epäkohtia oikaistaan ensi vuoden päätösten yhteydessä.
Sika- ja siipikarjatuotannolle maksettuja tukia tarkastellaan vuoden lopulla niin, että tuotantosuunnille varatut eurot tulevat kaikki käytettyä. Heiniluoman mukaan ensi vuonna korotettavalla luonnonhaittakorvauksella (lfa) voidaan hoitaa ainakin maidontuotannon ongelmat, jotka johtuvat nurmituen muutoksista. Erikoiskasviviljelyn haasteita on vaikeampi hoitaa.
Peltoalalle maksettavaa lfa-korvausta korotetaan ensi vuonna koko maassa, mutta pohjoisessa korotus vähennetään tuotteiden yksikkötuista.       

Maatalosutukiasiat ovat vuosikymmenien aikana menneet niin monimutkaisksi, että todellisia alan asiantuntijoita taitaa maassamme ola valitettavan vähän. EU:n aikanakin maksetaan kansallisia tukia, jonka avulla alalla toimivat nuoret uskovat EU:n laajentumisesta huolimatta maatalouden tulevaisuuteen ja uskaltavat jopa investoida.