Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Kepu ja alkoholipolitiikka


KEPUN VÄRISUORA JA ALKOHOLIPOLITIIKKA

Kepulaiset ovat olleet demariministereiden kimpussa. Tarkastellaanpa miten Kepu on hoitanut omaa leiviskäänsä. Otetaan vaikka sellainen asia, joka on ollut kepulaisille kovasti tärkeä ja jossa Kepulla on valta ja vastuu kaikilla tasoilla. Itse 37 vuoden työuran jälkeen eläköidyin Tuotevalvontakeskuksesta (STTV) ainoasta alkoholipoliitikosta pelkäksi poliitikoksi, mikä antaa paljon enemmän vapausasteita kirjoitella asioista Rautakankaan mallin mukaisesti.

Alkoholiasiat Kepulle tärkeitä

Raittiusaate on aina ollut tärkeä alkiolaisessa liikkeessä. Kepu on aiemmin ottanut kovasti ärhäkkää kantaa alkoholiasioihin. Pääministeri oli tunnettu ja arvostettu raittiusmies. Alkoholiministeri Hyssälä (STM)  on kepulainen. Samaan reviiriin luetaan STM:n kansliapäällikkö Lehto. Alkoholihallinnosta käytännöstä vastaa STTV, jonka ylijohtaja on kepulainen. Kutsun tätä värisuoraksi. M.O.T.

Edellisen kerran alkoholihaitat kasvoivat 1970-luvulla, jolloin miedoin alkoholijuoma vapautettiin. Nyt pääministeri ajoi kovasti väkevimpien juomien hinnanalennuksia. Tämän seurauksena haittojen kasvu on määrällisesti alkoholihistorian rajuin. Erityisesti nuoret reagoivat alentuneisiin viinan hintoihin. Alkoholitutkijat varoittivat tästä vaarasta. Myönnetään - tässä ratkaisussa olivat jotkut demaritkin mukana. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui tai paremminkin ei tapahtunut, siitä vastuu on täysin Kepun.

Kykyä ja halua keinojen käyttöön puuttuu

STTV myöntää luvat ja valvoo alkoholin maahantuontia, monopolia, valmistusta, käyttöä, tukkumyyntiä, mainontaa, vähittäismyyntiä ja anniskelua. Kaksi viimeksi mainittua siirrettiin lääneille vuoden vaihteessa, mutta STTV:n pitäisi ohjata tätä toimintaa. Todella mahtava apparaatti. Olisi olettanut, että kasvaneet haitat olisi analysoitu ja mietitty miten niihin voitaisiin vaikuttaa alkoholihallinnon perinteisin ja uusin (positiivisin) keinoin. STTV:n tehtävänasetuksen mukaan viraston tehtävä on nimenomaan toteuttaa alkoholilain periaatepykälässä asetettua tavoitetta ehkäistä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Nyt näperrellään alkoholin mainonnan kanssa, kun alkoholijuomien hintasuhteet pitäisi palauttaa pikaisesti ennalleen. Haittojen kasvu johtuu väkevien juomien kulutuksen rajusta kasvusta. Väkevien mainonta on nytkin kielletty. Halpa hinta on tärkein nuoren ostokäyttäytymistä ohjaava tekijä. Aiemmin hinta-asetta käytettiin kulutuksen vähentämiseksi, nyt lisäämiseksi. Muutenhan virhe olisi jo korjattu hinnankorotuksilla.

Juhlapuheissa Kepu toitottaa alkoholipolitiikassakin kuntien ja asukasvaikuttamisen tärkeyttä. Kunnilla ei ole mitään vaikutusvaltaa lähiöiden pahimpaan ongelmaan: alkoholihäiriöihin. Lain päävalmistelija oli kepulainen. Asukkaiden mielipide voidaan jo ottaa huomioon, muttei tarvitse. Jokainen lähiössä asuva tietää, että tilanne sen kun pahenee. STTV näpertelee vain viranomaisten välisessä sähköisen tiedonvaihdon kanssa.  Toivon, että alkoholivalta siirrettäisiin puolueelle, jonka tavoite on että haitoista pahiten kärsivät voisivat vaikuttaa haittojen vähentämiseen ympäristössään.

Alkoholihallinto siirrettiin vuoden alusta lääninhallituksiin, joiden toimintaa STTV:n tulisi ohjata. Edellinen peruspalveluministeri ja STM olivat aiemmin tiukasti sitä mieltä, ettei keskusvirastotasolla voi käsitellä yksittäisen luvanhaltijan asioita, siksi ne siirrettiin lääneihin. Samasta syystä katsottiin, ettei myöskään harmaan talouden valvonta ravintolatasolla kuulu STTV:lle. Näiltä pohjin valmisteltiin asetus STTV:n tehtävistä. Nyt kuitenkin STTV:n  alkoholihallinto käy päätyönään läpi ravintoloiden verovelkatodistuksia ja tekee yksittäiseen ravintolaan kohdistuvia kuulemisia ilman sanktio-oikeutta Sisäasiainministeriön valvomille ravintoloille. Verovelkatodistusten läpikäyntihän taas on valtiovarainministeriön reviiriä.  Näin tosin saadaan työllistettyä virkamiehiä, joiden tehtävät siirrettiin lääneihin. Läänit taas ihmettelee milloin se ohjaus oikein alkaa. Nämä STTV:n resurssit olisi kipeästi tarvittu läänien ohjauksessa alkoholihaittojen torjuntatyössä.

Toimimaton tulosohjaus

STM siis ohjaa STTV:n toimintaa, vai ohjaako? Vuosittain tehdään STM:n kanssa pidemmän aikavälin tulossopimusten tarkastelu. Sen pohjalta tehdään viraston toimintasuunnitelma. Otetaanpa taas esimerkiksi vaikka valtioneuvoston päättämä alkoholiohjelma, joka asettaa yhteenlaskettuna sivukaupalla alkoholipoliittisia tehtäviä STTV:lle, joilla olisi vaikutettu kasvaneisiin haittoihin. STTV:n toimintasuunnitelmassa tavoite onkin muuttunut muiden toteutuksen koordinoinniksi. Virasto on katsonut ja toiminut siten, ettei alkoholipolitiikka kuulu sille. Nyt kanta on lieventynyt, mutta ei siellä ole tähän työhön sopivia resursseja.

Kun helposti nämä ajatukset otetaan turhautuneen virkamiehen vuodatuksena, niin annan Valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) tehdä puolestani yhteenvedon (julkinen). Yhteenvedon olisi saanut kyllä tehtyä vaikka lääninhallitusten tai STM:n aiemmista kannanotoista tai vaikka STM:n virastojen mainetutkimuksesta, jossa STTV on peränpitäjä. Samaa tasoa ovat viraston työtyyväisyysbarometrin numerot jo pitkään. Erityisesti kiinnitän huomiota siihen, että VTV:n mukaan ministeriöllä ei ole ollut edes mitään keinoja seurata alkoholihallinnon toimintaa. Joten on turha puhua, että STM ohjaisi tulosohjauksella virastoa.

”Alkoholihallintoa koskeva poliittinen ohjaus on pitkään ollut melko hajanaista. Eri alkoholipoliittisten linjausten suorat yhteydet alkoholivalvontaan ovat olleet vähäisiä. Tavoitteita asetettaessa keinojen tavoiteltu tehokkuus ja vaikuttavuus ovat jääneet pitkälti avoimiksi. Tulosohjaus toimii puutteellisesti  (ml alkoholiohjelma). Alkoholiohjelma vahvistaa alkoholipolitiikan tärkeää roolia. Valvonnan ohjauksessa tulosohjaus on katsottu jääneen muodollisuudeksi. Myös muutoin linjaukset ovat jääneet niin yleiselle tasolle, ettei niistä ole ollut konkreettista tukea keinojen suuntaamiseen. Valvonnan määrällisistä tavoitteista on luovuttu eikä läänikohtaisia eroja ole perusteltu myöskään STTV:n asiakirjoissa.”

Raportissa arvostellaan voimakkaasti sitä, ettei alkoholivalvonnan keinojen tehokkuutta ja kustannuksia ole laskettu, tiedonkeruu on virheellistä ja sattumanvaraista, se ei ole kattavaa eivätkä seurantakriteerit kuvaa toimintaa eikä tavoitteiden saavuttamista, joita myöskään ei ole saatettu mitattavaan muotoon.

Tästä voisi vetää joitain johtopäätöksiä siitä, kuinka tehokkaasti verovaroja ministeriöt käyttävät valtionhallinnossa.

Elikkä hyvä Kepu. Pitäisi puhdistaa ensin omat silmät runsaista malkoista, ennen kuin lähtee sorkkimaan muiden silmiä. Te moititte demareita hallitusohjelman noudattamattomuudesta. Minusta valtioneuvoston päätöksen (Alkoholiohjelma) noudattamatta jättäminen on paljon vakavampi asia.

Juhani Hakala
Suunnittelupäällikkö (eläkkeellä)
Alkoholihallinto, STTV