Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Re(11): Jyrki Katainen valittiin puheenjo

Tervehdys
Katainen puhuu kauniisti . Selvää " pappisainesta " ilmaisutyyliltään. Sanomansa hän kätkee kuitenkin  ns poliittiseen liturgiaan. Sitä voi sitten tietenkin tarpeen tullen tulkita - myös sanoja itse. Mitä sitten tarkoitin aikaisemmin sillä, että sanoman sisältö hänellä on kova ja oikeistolainen - Euroopan konservatiivien linjaan yhtyvä. Katainen vaatii:

1. Kunnallisia palveluja yksityistettävä. ( Se muka parantaisi palveluja ja olisi taloudellisempaa )
2. Verotusta tulee keventää. ( Kuka sitten rahoittaisi yhteiskunnalliset palvelut ? Käyttäjätkö? Köyhäinapuko ? )
3. Työttömyyden hän poistaisi huonon " tuottavuuden " alojen palkkoja alentamalla ja työnantajien maksuja alentaen. (Tätä on tehty  Suomessa jo ainakin vuodesta 1993 alkaen. Mm. työnantajien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista on siirretty palkkasummasta laskiettuna jo yli 5% työntekijöiden maksettavaksi ja vero- ja maksurasituksen tasapuoliseksi kohdentamiseksi eläkkeensaajien verotusta on korotettu vastaavasti. Voittajia jo kymmenen vuoden ajan ovat olleet työnantajat ja pääomatuloilla elävät. Työn teettämisestä aiheutuvat yksikkökustannukset Suomessa ovat pienet verrattaessa niitä esim. OECD maiden kesken.) Muitakin Ahon työreformistisia keinoja hän liturgisten sanontojensa mukaan selvästi suosisi.  "Työn teettäminen tulisi tehdä halvemmaksi. Työn vastaanottaminen tulisi tehdä houkuttelevammaksi. " Nämä ovat ainakin 10 vuotta tarkoittaneet työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista eli palkkojen alentamista ja työttömyysturvan leikkaamista - erityisesti kestoa koskien.
4. Osinko- ja pääomatulojen verouudistusta hän ei hyväksy. Osingot pitäisi nähtävästi saada edelleen verottomina hänen mielestään. Muutoinkin hän suosisi verotuksessa korkeatuloisia.
5. Ei hän vaatinut työsuhdeturvan parantamista Suomessa.
6. Ei hän vaatinut työnantajille taloudellista vastuuta irtisanottavien henkilöiden muutosturvaksi.
7. Ei hän vaatinut sosiaaliturvassa olevien turva-aukkojen paikkaamista.
8. Ei hän vaatinut tasa-arvon toteuttamista työelämässä .
9. Ei hän vaatinut kuntien järjestämien hoito-ja  hoivapalvelujen saatavuuden ja laadun parantamista ja rahoituksen turvaamista näille palveluille kasvavan tarpeen johdosta.

Tätä voisi analyysinä jatkaa hyvinkin pitkälle, mutta eipä siihen ole tarvetta.

Kyllä kokoomuksen ja Kataisen poliittinen ohjelma " pappistyylillä " esitetyn liturgian sanontoja perkaamalla paljastuu selväksi markkinatalouden berlusgonien tavoiteohjelmaksi. Tutut painotukset  pääomantuottavuuden ensisijaisuudesta ihmisarvon ensisijaisuuden ja tasa-arvotavoitteiden sijasta tulevat selvästi esille.

Terveisin Veikko Simpanen