Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Eu-tulosten vertailu

VAALITULOSTEN MITTAREISTA

SDP lisäsi ääniosuuttaan koko maassa +3,2, Uudellamaalla +5,5 ja Espoossa +5,2 prosenttiyksikköä edellisistä EU-vaaleista 1999.
Tässä siis vertaillaan SDP:n tuloksen paranemista suhteessa kaikkiin muihin puolueisiin. Kilpailtiin EU-asioissa muiden puolueiden kanssa kaikkien äänestäjien kannatuksesta samoin kuin vuonna 1999; SDP:n kannatus kasvoi ja muiden kaventui (vihreät ja kokoomus), vaikka kaikki yrittivät kaikkensa saadakseen äänestäjien kannatuksen kasvamaan.

Ääniosuuden kasvu mittaa puolueen ehdokkaiden ja heidän tukijoukkojensa sekä kenttätyön ja valtakunnallisen ilmoittelun ja julkisten esiintymisen (puolueen yleisimago vaaleissa) vaikutuksen kasvun, KUN KAIKKI KILPAILEVAT SAMAN ÄÄNESTÄJÄJOUKON LUOTTAMUKSESTA.

Vaikka SDP:n Uudenmaan, Kymen ja eräiden muiden joukkueiden ääniosuus kasvoi  koko maassa yhteensä +3,2 prosenttiyksikköä ja 128221 lisä-ääntä, niin tulosparannus ei riittänyt paikkojen, palkintojen, lisäämiseen kolmesta neljään. Olisi tarvittu vielä 27000 ääntä lisää, kun paikkoja oli nyt jaossa 14 eli kaksi vähemmän kuin v.1999. Inhimillistä on, että jotkut SDP:ssä ovat pettyneitä, vaikka  paikkamäärä säilyi ja kannatus kasvoi reippaasti.

Mediassa on myös vertailtu EU-vaalien tulosta eduskuntavaalien tulokseen siis vertaillaan eri kilpailulajien tulosta, esim. juoksun ja uinnin viestijoukkueiden tulosta. Selvintä olisi verrata vain äänestysprosentteja, jotka mittaavat miten tärkeäksi äänioikeutetut kokevat vaikuttamisen eri vaaleissa. Eri vaaleissa on erilainen äänestäjäjoukko ja eri puolueet saavat erilaisen ääniosuuden eu ja eduskunta -vaaleissa. Nämä äänierot eivät kuitenkaan mittaa vain puolueiden vaalityön tuloksellisuutta kulloisessakin vaalissa, vaan myös miten eri puolueiden kannattajat kokevat vaalien merkityksen. Ilmeistä on, että osa SDP:n eduskuntavaaliäänestäjistä (nyt ehkä 4-5 prosenttiyksikköä) ei vielä koe vaikuttamista riittävän tärkeäksi EU-vaaleissa. Melkoinen vaikutus on myös sillä, että EU- vaaleissa menestyvien ehdokkaiden kampanjakustannukset ylittävät monen ehdokkaan saavutettavissa olevat tukirahat eikä tätä puutetta voi tasoittaa tehokkaalla talkootyöllä kuten eduskuntavaaleissa osittain voi.

Kaikkien demokratian kannattajien tulisi koota nyt voimansa ja ajettava nopeasti läpi EU-vaalien muuttaminen selvästi puolueiden väliseksi kamppailuksi eli listavaaleiksi. Vaiketa on järkisyillä perustella puhdasta henkilövaalia kun kyseessä on 13-14 edustajan lähettäminen Europarlamentin koko Euroopan kattaviin puolueisiin Suomea edustamaan.  Muualla Euroopassa ihmetellään kuinka suomalaiset ehdokkaat joutuvat keräämään vaalirahaa ja käyttämään myös omaa rahaa puolueiden väliseen vaalikilpaan. Suomessakin joudutaan epärealistisiin ehdokasbudjetteihin vuosikymmenen lopulla ellei vaalilakia muuteta.
                                        Jarkko Rahkonen
                                        harrastuksena vaalitulokset