Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Espoon kunnallista vuokra-asuntotoimintaa järkeistettävä

                                                                                                                   13.8.2007

                                                                                                                 


Espoon sosialidemokraatit:

Espoon kunnallista vuokra-asuntotoimintaa järkeistettävä

Espoon kaupungin vuokra-asuntojen rakentaminen ja kunnossapito eivät toimi kuten pitäisi. Kunnallisten vuokra-asuntojen vuosittainen tuotantomäärä on Espoossa pudonnut. Kasvavasta vuokra-asuntojen kysynnästä huolimatta uusia kunnallisia vuokra-asuntoja on rakennettu viime vuosina erittäin vähän. Kokonaisvaltainen virkavastuu kunnallisten vuokra-asuntojen tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta on epäselvä. Asioiden valmistelu ja niiden esittely päättäjille ei toimi asian vaatimalla tavalla.

Espoon omistama vuokra-asuntokanta on myös huonosti hoidettu. Huono kiinteistöjen hallinnointi ja riittämätön kunnossapito aiheuttavat turhaan kasvavia vuokria asukkaille. Vuokrat ovat nousseet asuntojen ikä, sijainti ja kunto huomioiden asiattoman korkeiksi. Hyvällä yhteistyöllä asukkaiden kanssa sekä kiinteistöjen huolellisella hoidolla ja oikea-aikaisella korjaustoiminnalla vuokrataso olisi voitu pitää nykyistä matalampana.
Asukkaiden tyytymättömyys asiakaspalveluun, tyytymättömyys mahdollisuuteen vaikuttaa asumiskustannuksiin ja tyytymättömyys kiinteistöjen isännöintityöhön näkyy myös tuoreessa Espoonkruunussa toteutetussa Efeko Oy:n tutkimuksessa ” Asukastyytyväisyys 2007”. Tyytymättömyys asioiden hoitoon ja kokemukset vaikutusmahdollisuuksien puuttumisesta ilmenevät myös siitä, että kyselytutkimukseen vastasi vain 25 %  ( 175 ) niistä seitsemästäsadasta vuokralaisesta, joille kysely oli lähetetty.

Asiakaspalvelun ja kiinteistöjen hoidon taso nykyisellä järjestelymallilla on ollut jo pitkään tuloksiltaan huono. Espoon kaikkien eri alueiden kunnallisten vuokra-asuntojen antaminen yhden ainoan osakeyhtiön, Espoonkruunu Oy:n hallinnoimaksi, on osoittautunut epäonnistuneeksi toteutusmalliksi. Yhtiön johto on etääntynyt liian kauaksi asukkaista, kiinteistöistä ja asioista, joista sen tulisi huolehtia.  
 
Espoon sosialidemokraatit esittävät Espoo-konsernin hallinnon uudistusneuvottelujen kohteeksi myös sekä Espoon kunnallisen vuokra-asuntotuotannon vastuiltaan selkeää organisoimista että vuokra-asuntojen hoidon uudistamista. Demarit toteavat tämän olevan välttämätöntä vuokra-asuntojen tuotannon määrän nostamiseksi kysynnän kasvun edellyttämällä määrällä. Uudistusta tarvitaan myös vuokra-asukkaiden nykyisen huonon palvelun korjaamiseksi.  Nykyistä paremmin organisoidulla, tehokkaasti toimivalla ja asukkaita kuulevalla hallinnolla saadaan myös asukkaat toimimaan nykyistä aktiivisemmin asuntojensa ja asuinympäristöjensä hyväksi. Tämän ansiosta voidaan tulevaisuudessa vuokratasoa kohtuullistaa ja alentaa myös Espoolle aiheutuvia kustannuksia.