Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Vaastuullisesti kohti vaaleja


VASTUULLISESTI  KOHTI  VAALEJA

Erikoisesti
Meille ikäihmisille merkittävä ja keskeinen asia on yhteiskunnallinen asenne ja arvoajattelu, joka puolestaan vaikuttaa siihen, saammeko tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun elämämme eri vaiheissa. Miten nuoremmat päättävät yhteiskunnan eri tasoilla, etenkin eduskunnassa suhtautuvat meidän elämän arkipäivään ja sen tarpeisiin.

Myönteistä
Vuonna 1961 silloisen eduskunnan toimesta säädettiin ja seuraavana vuonna tuli voimaan kauan odotettu työeläkelaki TEL. Tämä merkitsi melkoista muutosta lakisääteiseen eläketurvaan. Työeläkkeestä tuli ansiosidonnainen ja eläkettä alettiin ansaita kaikissa työsuhteissa. Lakia kutsuttiin eläkeoikeuden koskemattomuudeksi ja tämän varmistamiseksi säädettiin indeksijärjestelmä, jotta kansantalouden hinta- ja kustannuskehitys olisivat aina oikeassa suhteessa eläkkeisiin nähden. Turvattu koskemattomuus indekseineen toteui aina 1980 luvun lopulle saakka.

Kielteistä
Vuodesta 1991 lähtien, silloisen eduskunnan enemmistön toimesta tämä kuitenkin rikottiin ns. säästöpäätöksellä, joka pääasiassa kohdistettiin eläkkeellä oleviin leikkaamalla eri erissä kansaneläkkeen pohjaosaa. Toimenpiteen kohteeksi joutui 410 000 eläkkeensaajaa. Tähän liittyvät kielteiset seuraukset heijastuvat meille eläkkeen perusmittauksena edelleen pitkälle tulevaisuuteen.

Yritettiin korjata
Eläkejärjestöjen painostuksen johdosta tapahtunutta yritettiin korjata. Vuoden 2003 akusta astui eduskunnan päätöksellä voimaan laki, jonka mukaan aikaisemmin tehdyt leikkaukset osittain hyvitettiin. Korvaukseen oikeutettuja oli eri ehtojen mukaan vain 115 000. Vastaavasti 300 000 pientä eläkettä saanutta, valtaosaltaan naisia jätettiin kokonaan leikkaushyvityksen ulkopuolelle.

Tämän jälkeen
On uusittu ja yritetään edelleen uusia tuleville eläkkeensaajille eläke- ja maksuperusteita, mutta entiset asiat ovat edelleen meille entisellään, sillä eläkeoikeuden koskemattomuuteen tulee myös kuulua vanhushuoltolain aikaansaaminen, jossa tulee määritellä nykyistä selvemmin vanhusten oikeudet palveluihin, palvelujen rahoitus, valvonta sekä järjestämisvastuu.

Luonnollista
On todettavissa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys meille ikääntyneille on suurempi kuin nuoremmalle väestölle ja meidän tarvitsemat palvelut ovat vielä monen kunnan osalta puutteellisia, koska avainasemassa olevat suositukset eivät ole lakisääteisiä, vaan kuntapäättäjien hyväntahdon ja asenteiden varassa.

Vastuulliset
Näihin lakisääteisiin puutteisiin vaikuttavat päävastuullisesti eduskunnassa istuvat kaksisataa kansanedustajaa. Eduskunnan aloitetilastot kuitenkin osoittavat, että vain 10% nykyisistä kansanedustajista on aloitteineen ollut ikäihmisten asialla.

Eduskuntavaalit edessä - vaalityöhön ajoissa!
Tähän liittyen meidän jokaisen tulee hakeutua ja paneutua esille tulleen oman ehdokkaamme vaalityöhön hyvissä ajoin, sillä tulevissa vaaleissa ratkaistaan pitkälle maamme sosiaalipoliittiset arvot, asenteet ja toimenpiteet, sekä eri ryhmien yhteiskuntapoliittinen asema.


Aaro Peuraniemi
Vanhusneuvoston emeritus puheenjohtaja