Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Suomeen suunnitteilla tasa-arvon tietopalvelu

Suomeen suunnitteilla tasa-arvon tietopalvelu
Selvityshenkilö Maria Grönroos on selvittänyt sukupuolten tasa-arvoon liittyvän tiedon tarvetta ja pysyvää järjestämistä Suomessa. Selvityshenkilö esittää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin uuden tasa-arvon tietopalvelun, nk. Minna-tietopalvelun, perustamiseksi.

Tavoitteena on kehittää tasa-arvon informaatio- ja dokumentaatiotoimintaa siten, että se palvelee mm. julkishallinnon tiedon tarpeita sukupuolten välisen tasa-arvoa koskevissa kysymyksissä. Lähtökohtana uudelle tietopalvelulle hän esittää valtakunnallisen naistutkimus ja tasa-arvoportin Minnan kehittämistä. Ns. Minna-portaali toimii tällä hetkellä Helsingin yliopiston Kristiina-instituutin yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön määräaikaisella rahoituksella.

Minna-tietopalvelu on tarkoitus sijoittaa jo olemassa olevien organisaatioiden yhteyteen. Selvityshenkilö vertasi eri organisaatioita keskenään, jolloin mm. Kansalliskirjasto ja Yhteiskuntatieteellinen arkisto ja Tampereen yliopisto osoittautuivat mahdollisiksi sijoitusvaihtoehdoiksi. Selvityshenkilö jätti sijoitusvaihtoehdot avoimiksi ja esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö neuvottelisivat mahdollisten sijoitusorganisaatioiden kanssa asiasta. Informaatikko Maria Grönroos luovutti selvityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle sekä opetusministeriölle torstaina 4. elokuuta Helsingissä.

Esitykset pohjautuvat tällä hetkellä jo toimivien valtakunnallisten kirjasto-, arkisto- ja tietopalvelu-organisaatioiden kartoitukseen ja laajaan haastattelukierrokseen. Selvityshenkilön käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön pitäisi yhdessä vastata Minna-tietopalvelun perustamisesta ja kustannuksista.

Minna-tietopalvelun päätehtävät olisivat:


*       nykyisen Minna naistutkimus- ja tasa-arvoportin ylläpito ja kehittäminen
*       valtakunnallisen nais/mies/sukupuolitutkimuksen ja tasa-arvotiedon tietopalvelun tarjoaminen Suomessa ja ulkomailla
*       yleisten tietolähteiden valtavirtaistaminen eli sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmien edistäminen tiedonlähteiden tuottamisessa



Tämän hetken tilannearvio:


*       tasa-arvokentällä on suuri tiedon tarve
*       nykyisissä organisaatioissa ei ole sukupuoli- ja tasa-arvosensitiivisen tiedon osaamista
*       yleisten tiedonlähteiden valtavirtaistaminen parantaa tasa-arvotyön tarvitsemaa tietopohjaa

Lisätietoja: Informaatikko Maria Grönroos, puh. +46 90 139753, s-posti: maria.gronroos@spray.se ja sosiaali- ja terveysministeriössä projektipäällikkö Hanna Onwen, puh. (09) 160 74459.

Tasa-arvon tietopalvelu Suomeen, informaatio- ja dokumentaatiotoiminnan selvityshenkilön raportti, Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:13, Helsinki 2005, ISSN 1237-0606, julkaisua myy Yliopistopaino, julkaisu löytyy myös www.stm.fi katso julkaisut.