Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Ollaanko perustuslain yli kävelemässä?

Seksin oston kriminalisoinnassa olisi aiheellista pohtia perusoikeuksiin liittyvän lainsäädännön perusteita.Lausunnossaan lakivaliokunnalle perustuslakivaliokunta pitää lakiesitystä ongelmallisena ja hankalana perusoikeuksien kannalta.Kriminalisointi rajoittaisi seksuaalipalvelun ostajan ja myyjän itsemääräämisoikeutta,henkilökohtaisen vapauden ja koskemattomuuden suojaa,yksityiselämän suojaa.Seksuaalipalvelujen tarjoajan näkökulmasta lakiesitys rajoittaa oikeutta tehdä työtä ja harjoittaa elinkeinoa.Perustuslailla suojatun yksityiselämän piiriin kuuluu yksilön oikeus vapaasti solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin sekä oikeus määrätä itsestään ja ruumiistaan samoin kuin vapaus päättää sukupuolisesta käyttäytymisestään.

Lakiesitys kriminalisoisi seksipalvelujen oston,vaikka palvelun tarjoaminen ei liittyisi paritukseen/ihmiskauppaan.
Kriminalisoinnin tällainen laaja-alaisuus ja siihen liittyvä etääntyminen perusoikeusjärjestelmään kiinnittyvistä pääasiallisista tavoitteista muodostavat ongelman sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta, etenkin kun otetaan huomioon, että kysymys on varsin intiimille yksityiselämän osa-alueelle kohdistuvasta ja yksilön itsemääräämisoikeutta rajoittavasta rikosoikeudellisesta sääntelystä.
Perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslain vaatimukset täyttäisi paremmin vaihtoehtoinen lain muotoilu,jossa seksin osto ja seksin oston yritys olisi rangaistavaa vain,jos siihen liittyisi ihmiskauppaa tai paritusta.

Hallituksen lakiesityksessä seksipalvelujen oston yleiseksi rikollistamiseksi ollaan  ollaan hyvin heikoilla jäillä.Perustelut  ovat täynnä sumeaa epäjohdonmukaista logiikkaa, ristiriitaisuuksia ja nurinkurista argumentointia.Ihmettelen miten ja minkälaisen lobbauksen ja propagandan avulla tälläinen lakiesitys,joka on kiero kuin korkkiruuvi ja joka arveluttavasti heikentäisi perusoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta lain edessä,ylipäätänsä pääsi eduskuntaan.
Perusoikeuksia ei voi kaupata polittisilla lehmänkaupoilla.