Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Prostituution dekriminalisoimisella/laillistamisella on myönteisiä vaikutuksia

 Uusi Zeelanti dekriminalisoi prostituution vuonna 2003. Kaikki vanhat prostituutioon ja seksityöhön liittyvät kieltolait kumottiin ja ne korvattiin uudella lakireformilla: PRA (Prostitution Reform Act 2003). PRA:n lähtökohta on ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tunnustaminen (prostituutio kuuluu ihmisoikeuksiin, useisiin perusoikeuksiin ja -vapauksiin kuten esim. oikeuteen määrätä itsestään ja ruumiistaan ja oikeuteen tehdä työtä ja harjoittaa ammattia tai elinkeinoa.) sekä samanaikaisesti seksialaan mahdollisesti liittyvien haittavaikutusten minimoiminen. PRA:n tarkoituksena on turvata seksityöläisten ihmisoikeudet, suojata seksityöläisiä hyväksikäytöltä, estää alle 18-vuotiaita työskentelemästä seksialalla, edistää seksityöntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä sekä edistää ihmisten yleistä terveyttä. PRA mahdollistaa seksityön tekemisen kadulla, kotona tai bordelleissa, yksin tai yhdessä muiden kanssa. Seksityötä koskee samat lait kuin muitakin töitä. Bordellien perustaminen on laillista, kunnat voivat kuitenkin säädellä paikallisesti, mille alueille niitä voi perustaa.

Uuden Zeelannin hallitus on nyt uudelleen arvionut PRA:n:
Uudelleen arviointi perustuu useisiin tutkimuksiin:


Tämä uudellen arvionti raportti osoittaa, että PRA toimii ja on saavuttanut monet sille asetetut tavoitteet. Raportti perustuu objektiivisiin tutkimuksiin ja todellisuuteen ja osoittaa antiprostituutiofeministien tavanomaiset valheet ja ideologiset hypoteesit prostituutiosta vääriksi. Raportti osoittaa, että monet yleiset käsitykset seksialasta ovat virheellisiä ja perustuvat ennakkoluuloihin ja tiedon puutteeseen.

Raportti mm. osoittaa, että
-PRA:lla on ollut positiivisia vaikutuksia seksityöntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.
-PRA ei ole lisännyt seksityöntekijöiden määrää Uudessa Zeelannissa.
-syyt seksityöhön ovat moninaiset, ei pelkästään raha.
-raportin mukaan 96% seksityöntekijöistä on alalla vapaaehtoisesti.
-useimmilla kunnilla ei ole ollut mitään ongelmia seksialan kanssa eikä ihmiset ole tehneet valituksia seksialasta.
-jo pelkästään seksityöhön liittyvien kieltolakien kumoaminen on vahvistanut seksityöntekijöiden asemaa.
-PRA:lla on ollut merkittävä vaikutus seksityöntekijöiden oikeuksien turvaamisessa: seksityöntekijällä on esim. aina oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan asiakasta ja/tai kieltäytyä jostain sellaisesta asiakkaan toiveesta, jota seksityöntekijä ei halua tehdä.
-PRA:n säätämisen jälkeen suurimmalla osalla seksityöntekijöistä on helpompi turvautua poliisin apuun, jos he polisiin apua tarvitsevat.
-alle 18-vuotiaiden määrä prostituutiossa ei ole lisääntynyt PRA:n säätämisen jälkeen: lakireformilla uskotaan olevan positiivinen vaikutus tähän, koska se on lisännyt tietoisuutta alle 18-vuotiaiden ongelmista seksialalla.
-katuprostituution määrä on pysynyt ennallaan, koko prostituutiosta katuprostituutio muodostaa kaikkein pienimmän osan n. 11%. Katuprostituutio on prostituution vaarallisin muoto ja siinä esiintyy eniten esim. huumausaineiden väärinkäyttöä. Raporttissa todetaankin, että katuprostitoitujen kannustamista siirtyä turvallisimpiin sisätiloihin tai kokonaan prostituution jättämiseen pitäisi jatkaa.

Uuden Zeelannin apulaisoikeusministeri Lianne Dalziel sanoo, että raportti murskaa tavanomaiset myytit seksialasta kuten esim. että pakkoprostituutio on yleinen ilmiö seksialalla. Prostituution ja rikollisuuden yhteys ei ole ilmiselvää, vaikka yleisesti niin luullaan: raportti ei löytänyt mitään erityistä linkkiä näiden välillä. Dalziel sanoo myös, että alaikäisten määrää seksialalla on liioiteltu ja että Uudessa Zeelannissa seksialan ja ihmiskaupan välillä ei ole yhteyttä.