Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

ISDN-sanastoa

ISDN-sanastoa

a/b-rajapinta           Analogisten päätelaitteiden liitäntärajapinta

a/b-sovitin             (Analogisovitin) sovitin analogisia päätelaitteita varten
                
B-kanava                ISDN:n 64 kbit/s tiedonsiirtokanava (puhe ja/tai data)

BRI                     Basic Race Interface, ISDN-perusliittymä, joka koostuu
                        2B+D-kanavista

D-kanava                ISDN-merkinantokanava

Euro-ISDN               Yleiseurooppalainen ISDN-standardi

ISDN                    Intergrated Services Digital Network, digitaalinen mo-
                        nipalvaluverkko

ISDN-datasovitin        ISDN-liittymän S-rajapintaan liitettävä datapäätelai-
                        te (sisäinen tai ulkoinen)

ISDN-puhelin    Liittymän S- rajapintaan liitettävä digitaalinen puhelin

ISDN-verkkopääte        NT eli Network Termination, perusliittymän laite, joka
                        sovittaa 2-johtimisen tilaajajohdon 4-johtimiseen si-
                        säjohtoverkkoon

MSN                     Multiple Subscriber Number, moninumeroiti, lisänume-
                        roa kutsutaan MSN-numeroksi

S-rajapinta             ISDN-päätelaitteiden liitäntärajapinta

S-väylä         ISDN-liittymän sisäjohtoväylä, johon digitaaliset ISDN-
                        laitteet liitetään

TA                      Terminal Adaptor, päätesovitin, joka sovittaa muut kuin
                        ISDN-laitteet ISDN-liittymän S-rajapintaan
                
TE                      Terminal Equipment, päätelaite

U-rajapinta             ISDN-verkkopäätteen ja keskuksen (tilaajajohdon) vä-
                        linen rajapinta

U-väylä         Verkkopäätteen ja puhelinkeskuksen välinen tilaajajohto