Internal Server Error

Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Sosiaalisen median sanasto kääntyi suomen kielelle

Sosiaalisen median sanasto kääntyi suomen kielelle

Viestintäviraston aloitteesta käynnistetyn hankkeen tuloksena syntynyt Sosiaalisen median sanasto on julkaistu. Sanasto on laadittu Sanastokeskus TSK:n vetämässä työryhmässä, jossa oli edustettuna useita viestintäalan toimijoita.

Kolmikielinen sanasto sisältää käsitteitä, jotka liittyvät sosiaalisen median ilmiöön, palveluihin, sisältöihin ja tietoteknisiin ratkaisuihin. Esimerkkejä sanaston käsitteistä ovat joukkouttaminen, parviäly, uutisnosto, ystäväpyyntö, avainsanapilvi, Ajax ja mainejärjestelmä. Käsitteet on määritelty suomeksi, ja niille on annettu suomenkieliset termisuositukset.

Lisäksi sanastossa on termien ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Työryhmän laatima sanasto on suunnattu sosiaalisen median käyttäjille, sisällön ja palveluiden tuottajille sekä tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. TSK:n mukaan sanaston toivotaan vakiinnuttavan termien käyttöä sekä selkeyttävän ja yhdenmukaistavan sosiaalista mediaa käsittelevää viestintää.

Sosiaalisen median sanasto on käytettävissä maksuttomasti ja löytyy TSK:n sivuilta. Sanastosta voi antaa palautetta myöhemmin julkaistavan Facebook-sivun kautta.

Projektiryhmässä olivat edustettuina DNA, Elisa, Eniro Finland, Finnet-liitto, Nokia, SW Television Oy / Welho, TeliaSonera, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja Viestintävirasto. Lisäksi työhön osallistui muita aihepiirin ja kielen asiantuntijoita. 
 Internal Server Error
Home • Keskustelualueet • Tietotekniikka • Internal Server Error
 
Your request cannot be completed because you do not have any objects open. [1015]