Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

08 Lomakkeet

Lomakkeet

Lomakkeita käytetään kun halutaan käyttäjältä palautetta tai halutaan luoda tilauslomake. Lomakkeet koostuvat yleisimmin tekstikentistä, painikkeista, valintaneliöistä, valintapainikkeista, valikoista ja valintalistoista.

Lomakkeet alkavat tagilla <FORM> ja loppuvat tagiin </FORM>. Lisäattribuuteista ACTION kertoo lomakkeen käsittelevän ohjelman osoitteen. METHOD määrää tavan, jolla tieto lähetetään ja ENCTYPE tavan, jolla tieto koodataan. Lomaketta voi käyttää myös tekemään painike, jota painamalla pääsee ACTION-attribuutin määräämälle sivulle. Esimerkiksi <FORM ACTION="http:\\www.xyz.fi" METHOD=GET> <INPUT TYPE=submit NAME=foo VALUE="Go to xyz.fi"></FORM> tekee painikkeen, jota painamalla pääsee xyz:n kotisivulle.

Lähes kaikki lomake-elementit luodaan <INPUT>-tageilla. <INPUT>-tageihin määritellään aina tyyppi ja yleensä myös elementin nimi:

<INPUT TYPE=checkbox NAME=valintanelio>

Tässä lista yleisimmistä elementeistä:

<INPUT TYPE="text">     =       Tavallinen tekstikenttä
<INPUT TYPE="password"> =       Tekstikenttä johon syötetty teksti näkyy pallukoina ("•") tai tähtinä
<INPUT TYPE="checkbox"> =       Valintaneliö (lisäattribuutti CHECKED valitsee valintaneliön oletusarvoisesti)
<INPUT TYPE="radio">    =       Valintapainike. Vain yksi valintapainike valintapainikkeiden ryhmästä voi olla                                  valittuna kerrallaan.
<INPUT TYPE="submit">   =       Painike, joka lähettää lomakkeen tiedot.
<INPUT TYPE="reset">    =       Painike, joka tyhjentää lomakkeen kentät ja poistaa valinnat.
<INPUT TYPE="file">     =       Näyttää Avaa tiedosto-ikkunan. Eräät palvelimet käyttävät tällaisia
                                        tageja jotta asiakkaat voivat siirtää tiedostoja helposti palvelimelle.
<INPUT TYPE="hidden">   =       Luo näkymättömän kentän.
<INPUT TYPE="image">    =       Tekee kuvasta lähetyspainikkeen (submit), käyttäen SRC-lisäattribuuttia, esim:                                  <INPUT TYPE="image" NAME="kuvanappi" SRC="http://www.xyz.fi/xyz.gif">

Eräitä elementtejä ei luoda <INPUT>-tageilla. Niihin lukeutuu valintalista, joka luodaan tageilla <SELECT> ja </SELECT>. Mikäli <SELECT>-tagiin lisätään MULTIPLE-attribuutti, käyttäjä voi valita useita listan kohteita kerralla. Lisäattribuutti SIZE kertoo selaimelle kuinka monta kohdetta voidaan näyttää kerralla.Valintalistaan lisätään kohteita <OPTION>-</OPTION>-tageilla. Esimerkki:

<SELECT NAME="ostakaa" SIZE="3" MULTIPLE>
<OPTION VALUE="ananas">Ananas</OPTION>
<OPTION VALUE="omena">Omena</OPTION>
<OPTION VALUE="suklaata>Suklaata</OPTION>
</SELECT>

Tagi <TEXTAREA> tekee tekstinsyöttökentän, jolle voi syöttää useita rivejä tekstiä. NAME kertoo kentän nimen, ROWS rivien lukumäärän ja COLS kentän leveyden. Koodin sisälle kirjoitettu teksti näkyy tekstikentässä. Esimerkki:

<TEXTAREA NAME="tekstialue" ROWS=5 COLS=30</TEXTAREA>


© Intelligent Systems, 1999