Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

06 Taulukot

Taulukot

Taulukot ovat tehokkaita esitettäessä esimerkiksi numerotietoja, mutta niillä on paljon muutakin käyttöä. Taulukko koostuu mahdollisesta otsikosta ja soluista. Solut muodostavat rivejä (vaakasuunnassa) ja sarakkeita (pystysuunnassa). Solut voivat olla joko otsikkosoluja tai tietosoluja.

Taulukko alkaa tagilla <TABLE> ja loppuu tagiin </TABLE>. <TABLE>-tagin sisään voidaan syöttää määritteitä kuten ALIGN=left/center/right, WIDTH=pikselien määrä/%, BORDER=luku, CELLSPACING=luku ja CELLPADDING=luku. Taulukko määritellään TABLE-koodien sisälle. ALIGN-attribuutti vaikuttaa taulukon sijoittumiseen. WIDTH kertoo taulukon leveyden joko prosenteissa tai pikseleissä. BORDER kertoo taulukon rajojen paksuuden. CELLSPACING määrittää kuinka monta pikseliä jätetään väliä tekstin ja solun reunan väliin, ja CELLPADDING kertoo solujen väliin jätettävän tyhjän tilan pikseleissä.

Tageilla <CAPTION> ja </CAPTION> voidaan asettaa taulukoille otsikko. CAPTION-koodi pitää antaa heti <TABLE>-tagin jälkeen.

<TR> aloittaa uuden rivin taulukossa. <TR>-tagin sisään voidaan määritellä attribuutteja kuten ALIGN (left, center tai right) ja VALIGN (top, middle, bottom tai baseline). <TR> suljetaan tagilla </TR>.

Taulukon rivit määritellään TR-koodein. ALIGN vaikuttaa vaakassuuntaiseen sijoittumiseen ja VALIGN tekstin sijoittumiseen solussa pystysuunnassa.

Mikäli sarakkeille halutaan otsikkoja, käytetään <TH>-tagia. Tällöin riville luodaan solu, joka toimii otsikkona. Tällainen solu voi olla usean sarakkeen levyinen. <TH>-tageihin voidaan antaa lisätietoja atribuuteilla ROWSPAN, COLSPAN, ALIGN, VALIGN, WIDTH ja HEIGHT, esim:

<TH ROWSPAN=1 COLSPAN=2 ALIGN=center VALIGN=top>Appaloosa</TH>

Kun taulukkoon halutaan lisätä tavallinen solu, käytetään <TD>-tagia. Se toimii kuten yllämainittu <TH>, Table Heading, mutta <TD>-tagilla luodut solut eivät toimi otsikoina.


© Intelligent Systems, 1999