Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

04 Erikoismerkit

Erikoismerkit

Kuten oppaan ensimmäisestä osasta selvisi, kaikkia merkkejä ei voida esittää HTML:ssä vain kirjoittamalla ne koodiin. Näitä merkkejä ovat heittomerkit, aksentit, skandit jne. Ne kirjoitetaan HTML-koodiin yhdistelemällä kirjaimia ja "&"- sekä ";"-merkkejä. Tässä lista yleisimmistä erikoismerkeistä. Kirjoittaessasi näitä yhdistelmiä sinun tulee muistaa että kyseiset yhdistelmät täytyy kirjoittaa juuri siten kuin ne tässä listassa ovat jotta sivusi merkit näkyisivät oikein. Erikoismerkkikomennot ovat HTML:ssä harvinainen poikkeus siinä mielessä että niissä isot ja pienet kirjaimet todella vaikuttavat näkyvästi.

" = "
<= &lt;
À = &Agrave;
Á = &Aacute;
 = &Acirc;
à = &Atilde;
Ä = &Auml;
Å = &Aring;
Æ = &AElig;
Ç = &Ccedil;
È = &Egrave;
É = &Eacute;
Ê = &Ecirc;
Ë = &Euml;
Ì = &Igrave;
Í = &Iacute;
Î= &Icirc;
Ï = &Iuml;
Ñ = &Ntilde;
Ò = &Ograve;
Ó = &Oacute;
Ô = &Ocirc;
Õ = &Otilde;
Ö = &Ouml;
Ø = &Oslash;
Ù = &Ugrave;
Ú = &Uacute;
Û = &Ucirc;
Ü = &Uuml;
Y´ = &Yacute;
_ = &THORN;
ß = &szlig;
& = &amp;
> = &gt;
à = &agrave;
á = &aacute;
â = &acirc;
ã = &atilde;
ä = &auml;
å = &aring;
æ = &aelig;
ç = &ccedil;
è = &egrave;
é = &eacute;
ê = &ecirc;
ë = &euml;
ì = &igrave;
í = &iacute;
î = &icirc;
ï = &iuml;
ñ = &ntilde;
ò = &ograve;
ó = &oacute;
ô = &ocirc;
õ = &otilde;
ö = &ouml;
ø = &oslash;
ù = &ugrave;
ú = &uacute;
û = &ucirc;
ü = &uuml;
y´ = &yacute;
_ = &thorn;
ÿ = &yuml;


© Intelligent Systems, 1999