Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Verkkoaktivismi haastaa politiikan

Verkkoaktivismi haastaa politiikan
Yhteiskuntatieteiden tohtori Pertti Lappalainen toteaa uudessa Verkolla valtaa -kirjassaan, että verkko muuttaa kiihtyvällä rytmillä perinteisiä hierarkkisia valtarakennelmia mediassa ja politiikassa.

Hänen mukaansa esimerkiksi blogeiksi kutsuttujen nettipäiväkirjojen yleistyminen merkitsee tiedonvälityksen vallankumousta, Jyväskylän yliopisto ja Tampereen yliopisto kertoivat maanantaina.

Teoksessa eritellään sitä, miten internet on muuttanut ja voi vielä muuttaa poliittista toimintaa. Kirjan mukaan verkko tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia kansalaisten omaehtoiselle toiminnalle, sillä se on tila, jossa kaikki verkkotaitoiset ihmiset voivat saada näkemyksensä julki. Verkkoa hyödyntävät etenkin erilaiset kansalaisliikkeet, jotka pyrkivät haastamaan valtavirran median näkemyksiä.

Lappalaisen mukaan verkossa toimijat tuottavat vastatietoa ylhäältä levitetylle "viralliselle totuudelle". Jos informaatiota rajoitetaan jossakin kansallisvaltiossa, se voidaan julkaista globaalissa kybertilassa. Tshetshenian itsenäisyystaistelun verkkosivustoista käyty ulkopoliittinen kiista on esimerkki uudenlaisesta valtakamppailusta.

"Toinen esimerkki on haktivismi, joka on yksi verkossa esiintyvä uudenlainen protestoinnin muoto. Haktivistit järjestävät online-valtauksia, pilaavat web-sivuja ja suorittavat virtuaalisia valtauksia sekä käyvät kybersotaa, kun se liittyy valtiotason aseelliseen konfliktiin. Lisäksi paikalliset asukkaat voivat käyttää verkkoa omien kokemusten levittämiseen esimerkiksi ympäristömyrkkyjen vaikutuksista haastaakseen tieteisuskovaisten asiantuntijoiden päätelmiä", Lappalainen kuvaa.

Lähde: Tietoyhteiskunta.fi