Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Vi med IT mässa/messut

Vi med IT mässa/messut

Hotel Silveria, Vasa/Vaasa
20.4.2001 Fredag/Perjantai 14.00 - 19.00
21.4.2001 Lördag/Lauantai 09.00 - 13.00
Arrangörer/Järjestäjät:
Projekten/Projektit Dusör & Runvi
I samarbete med/Yhteistyössä:
Österbottens högskola, fortboldningscentralen
Utbildningsstyrelsen
Svenska kulturfonden
Svenska Folksskolans vänner
Utställare bla/Näytteilleasettajia mm:
People Group Data Oy
Intelligent Systems Oy Finland