Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Muotoiluun panostavat yritykset menestyvät muita paremmin

Muotoiluun panostavat yritykset menestyvät muita paremmin
Kansainvälisten tutkimusten mukaan muotoiluun panostavat yritykset saavuttavat useimmilla taloudellisilla mittareilla mitaten muita paremman tuloksen, elektroniikkayritys Samsung kertoi.

Tanskassa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset osoittavat, että muotoiluun panostaneet yritykset menestyvät keskimäärin paremmin kuin muotoilua vähän tai ei lainkaan hyödyntävät yritykset. Yrityksen menestystä ennustaa muotoilun mukanaolo tuotekehitysprosessin alusta asti sekä yritysjohdon näkemys muotoilusta osana yrityksen koko strategiaa.

Ison-Britannian Design Council on seurannut kymmenen vuoden ajan tuhannen pörssiyrityksen menestystä. Muotoiluorientoituneiden yritysten osakkeiden tuotto, suhdannekestävyys ja kyky palautua tilapäisestä arvonalennuksesta oli muita parempi. Brandi- ja designtuotteilla oli muita parempi kyky kamppailla hintakilpailua vastaan. Muotoiluun panostamista mitattiin mm. muotoilu- ja mainosalan kilpailuissa saatujen palkintojen määrällä.

Lähde: Tietoyhteiskunta.fi