Tietotori – Osallistu ja vaikuta

Tietotori

Jutun juurta keskustelun virittämiseksi


ONGELMA MAHDOLLISUUDEKSI?

Meillä on siis ongelma. Toisaalta on melkoinen työttömyys. On rakenteellista, piilo-, jne. työttömyyttä. Toisaalta on pulaa osaajista. Väitetään myös, että meitä uhkaa työvoimapula jonkin ajan päästä suurien ikäluokkien eläköityessä.
Tuohon suuren  luokan työvoimapulaan en usko. Jo nythän automatisoidaan huomattava määrä uusiakin aloja. Palveluiden puolella on siirrytty itsepalveluihin. Palveluissa on myös automaatio tulossa vahvasti korvaamaan ihmistä. Teknologia kehittyy. Tällä hetkellä tietotekniikka sekä informaatiotekniikka ovat kehittyneet niin korkealle asteelle, että se mahdollistaa huikean automaatiokehityksen lähiaikoina. Kehityksen jota kaikilta osin ei olla osattu edes kuvitella. Tämä tuleva kehitys ei ainakaan lisää työvoiman tarvetta suuressa mittakaavassa. Lisää kyllä tarvetta huippuosaajien suhteen. Niitä ei kuitenkaan tarvita kovin paljoa. Joten haastetta riittää. Lisäksi ongelmana tulee olemaan automaation ja tuotannon omistussuhteet, jotka määräävät minne tuotto kulloinkin menee.
Teollisuus on jatkossa siirtyvä halvan työvoiman maihin. Se tulee olemaan kaikkien läntisten maitten ongelma. Ainakin tällä hetkellä. Se lisää työttömyyttä meillä ja lisää työllisyyttä osittain halvan työvoiman maissa.

Miten meillä olisi meneteltävä työllisyyden ja kansalaisten toimeentulon ylläpitämiseksi. Siihen ei varmaan ole mitään yksiselitteistä konstia. Tuloksia ei ainakaan saada aikaiseksi konstailemalla.

Monesti on ehdotettu kansalaispalkkaa erääksi ratkaisuksi. Mielestäni idea ei ole turha. Ei varsinkaan, mikäli kansalaispalkka olisi kannustava ja osin vastikkeellinenkin. Kuitenkin riittävän hyvä, jotta se voisi olla kannustava. Oikein rakennettuna se voisi lisätä kansallista toimeliaisuutta ja tuoda muassaan monenlaisia innovaatioitakin. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on joiltakin osin rankaiseva sekä passivoiva. Niinpä uuden kehittäminen olisikin välttämätöntä. Olkoon se sitten kansalaispalkka.

Ihmettelen myös miksei meillä kannusteta osuustoiminnalliseen toimintaan. Käsittääkseni sillä saralla olisi paljonkin mahdollisuuksia perinteisen osuustoiminnan ja perinteisten yhtiömuotojen lisäksi. Monelle alalle voisi perustaa osuuskuntia, joissa jokainen  olisi tasa-arvoisella panoksella mukana niin sijoitusosuuden kuin työpanoksenkin osalta. Silloin tulostakin voitaisiin jakaa tasa-arvoisesti.

Meillä tulee pienyrittäjyyttä nostaa nykyistä korkeammalle. Tarvitsemme yritteliäisyyttä, joka työllistää yhden tai muutaman ihmisen. Nykyinen  veropolitiikka ei siihen kuitenkaan kannusta. Käsityöläisillä etenkin on vaikeata. He eivät tahdo saada työllään asiallista toimeentuloa. Maassamme on paljon potentiaalia käsin tekemiseen kunhan sen annetaan tulla esiin lisäämällä kannustimia etenkin verotuksen osalta.

Julkisia palveluja tulee, päinvastoin kuin nykyisin, lisätä. Se on työllistävä vaihtoehto. Julkinen sektori olisi työllistävä verrattuna yksityiseen, koska julkisen puolen ei tule olla pelkästään tuloshakuista. Yksityinen puoli sitä on, pelkästään. Julkisten palveluiden kilpailuttaminen vähentää työpaikkoja pitkässä juoksussa. On jo vähentänyt. Tässä on huomioitava myös veropolitiikka. Nykyinen veropolitiikka vähentää työtä julkiselta puolelta ja myös työtä sitä kautta kokonaisuudesta.

Varovaisesti ajatellen mahdollisuuksia on. Ajattelu ja toimenpiteet ovat vain suunnattava kansan parhaaksi. Nyt toimenpiteet suunnataan vain varakkaimpien ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Etenkin varallisuuden lisäämiseksi. Tämä aiheuttaa suuria ongelmia vastaisuudessa. Se aiheuttaa ongelmia yhteiskuntarauhalle. Se onkin luonnollista, koska heikompia sorretaan sumeilematta nykyisin. Meillä jopa poljetaan ihmisoikeuksia tasa-arvonäkökulmasta. Meillä kukoistaa päättäjien rasismi vähäosaisia kohtaan. Tässä lie ydin koko hommassa.

Erkki Piiroinen
Suodenniemi